By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"dogmatismus" » "pragmatismus"
1
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 42, 15. 10., s. 1
Annotation: Úvodník zamýšlející se mj. nad smyslem diskusí o kulturních otázkách.
Article
2
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 11, 1964, č. 4, duben, s. 22-23
Annotation: K některým nedostatkům v boji proti dogmatismu.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 44, 1964, č. 220, 9. 8., Příloha, s. 2
Annotation: Výtah z článku Proti dogmatismu a vulgarizaci v literatuře a umění (Komunist, č. 9).
Article
4
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 8, 20. 2., s. 3; č. 9, 27. 2., s. 6
Annotation: Studie tištěná na pokračování v kapitolách: 1. Za důslednou likvidaci pozůstatků slánštiny v oblasti ideologie, 2. O marxismu tvůrčím a...
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 13, 1964, č. 12, 21. 3., s. 5
Annotation: Článek.
Article
7
In: Pro a proti '63. -- S. 166-170
Annotation: Reakce na článek J. Roznera "O mystice, rozumu a účelnosti pravdy" (in: Pro a proti '63. Kritická ročenka, Praha, Československý spisovatel 1964,...
Article
8
In: Moravská čítanka [samizdat]. -- R. 1981, s. 46-49
Annotation: Esej sestavená z několika kratších úvah na téma politika a literatura, dogmatismus, svoboda slova, význam literatury, vše se zaměřením na politický...
Article
9
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 6, 1964, č. 3, březen, s. 59-61
Annotation: Článek.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 13, 1964, č. 16, 18. 4., s. 1, 4
Annotation: Článek.
Article
11
In: Čechische Revue. -- Roč. 1, 1907, s. 949
Annotation: K úmrtí Františka Zákrejse (7. 5. 1839 - 19. 6. 1907) - poznámka o jeho dogmatickém literárním konservatismu, který jej zavedl "až na pokraj...
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 13, 1964, č. 15, 11. 4., s. 4
Annotation: Glosa.
Article
14
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 45, 1964, č. 317, 14. 11., s. 3-5; č. 318, 15. 11., s. 1-2, Příloha
Annotation: Poznámky.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 13, 1964, č. 14, 4. 4., s. 4
Annotation: Též k časopisu Tvář.
Article
16
In: Pro a proti '63. -- S. 163-166
Annotation: Reakce na článek J. Roznera, v němž byla citována autorova báseň "Svědomí" (in: Pro a proti '63. Kritická ročenka, Praha, Československý spisovatel...
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 12, 1963, č. 16, 20. 4., s. 3
Annotation: K diskusi o dogmatismu a následcích kultu osobnosti pro literaturu.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 44, 1964, č. 119, 29. 4., s. 2-4
Annotation: Polemika s článkem M. Hübla (LtN, č. 12).
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 13, 1964, č. 21, 23. 5., s. 3
Annotation: Článek.
Article
20