By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"dokumentace" » "dokumentarni"
1
by Pražáková, Jana
Published Praha : Naše vojsko, 1974
Annotation: Obrazová publikace fotokopií archívních dokumentů z let 1057 - 1948.
Book
2
In: Zprávy Slezského ústavu ČSAV v Opavě. -- ISSN 0322-953X. -- R. 1964, č. 131, červenec, s. 1-8
Annotation: Též přehled literární a přednáškové činnosti.
Article
3
4
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 28, 1978, č. 13, 30. 3., s. 14-17
Annotation: Obrazová reportáž o knize v minulosti i současnosti.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 15, 1966, č. 40, 1. 10., s. 4-5
Annotation: O koncepci literárního muzejnictví v minulosti a dnes.
Article
6
In: Časopis národního muzea. Historické muzeum. -- Roč. 135, 1966, č. 2, červenec, s. 131-133
Annotation: Zpráva o činnosti.
Article
7
by Jedlička, Jaromír, 1932-1982
Published Praha : Státní knihovna ČSR - Národní knihovna, 1969.
Annotation: Mj. s částmi Teorie a dějiny knihovnictví, Bibliografie a vědecké informace, Dějiny knihy a knihtisku, Teorie a estetika knihy.
Book
8
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 13, 2002, č. 9, 11. 1., s. C8
Annotation: Agenturní zpráva o projektu knihovny, shromažďující nikdy nevydané rukopisy.
Article
9
In: Grand Biblio. -- ISSN 1802-3320. -- Roč. 3, 2009, č. 4, 24. 3., s. 28-33
Annotation: Blok článků o knihovnách.
Article
10
In: Archivní časopis. -- ISSN 0004-0398. -- Roč. 21, 1971, č. 4, s. 230-231
Annotation: O poradě pořádané 12.- 13. 11. 1970.
Article
11
by Zahradil, Jiří, 1930-2011
Published Praha : Státní knihovna ČSR, 1974
Annotation: Sborník materiálů z vědeckého aktivu českých knihovníků konaného ve dnech 18. - 19. 4. 1973 v Praze obsahuje mj. stať J. Zahradila.
Book
12
by Hoffmann, František, 1920-2015
Published Jihlava : Okresní archív, 1964.
Annotation: Přehled a stručný popis fondů.
Book
13
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 20, 1964, č. 130, 31. 5., s. 5
Annotation: O literárních památkách v čs. knihovních fondech.
Article
14
In: Muzejní a vlastivědná práce. -- ISSN 0027-5255. -- Roč. 1, 1963, č. 3, s. 129-132
Annotation: Zhodnocení současného stavu a stanovení úkolů.
Article
15
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 15, 1963, č. 3, březen, s. 88-89
Annotation: O úkolech, vzájemném vztahu a spolupráci.
Article
16
by Pražák, Jiří, 1926-2002
Published Praha : Národní muzeum, 1969.
Annotation: Anotovaný soupis s částmi Rukopisy pražské fürstenberské knihovny a jejich soupis, Seznam literatury a zkratek, Katalog a Inventář orientálních...
Book
17
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 17, 1969, č. 6, únor 1970, s. 686-687
Annotation: Přehled nejnovějších svazků.
Article
18
19
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 19, 1969, č. 15, 19. 4., s. 14-17
Annotation: Reportáž o oddělení rukopisů a starých tisků knihovny Národního muzea.
Article
20
by Matějková, Věra, Štěpánková, Pavla
Published Praha : Státní knihovna ČSSR - Ústřední vědecko-metodický kabinet knihovnictví, 1966.
Annotation: Přehled.
Book