By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"doprava" » "oprava", "dobrava", "poprava"
1
In: Erinnerungen. -- Roč. 25, 1845, s. 275-280
Annotation: Eine novellistische Apropos. Humoristická rozprávka o železnici, jež zahájila činnost mezi Olomoucí a Prahou v srpnu 1845. K tomu připojeny dva...
Article
2
In: Československý fejeton/fejtón 1975-1976 [samizdat]. -- S. 146-153
Annotation: Fejeton s ironií poukazující na skutečnost, že doprava je zdánlivě jediným segmentem tehdejší společnosti, který se ve všeobecném úpadku...
Book Chapter
3
In: Dru [samizdat]. -- Roč. [2], 1972, č. 3, s. [7]-[8]
Annotation: Fejeton o cestování pražskou městskou hromadnou dopravou.
Article
4
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 8, 1983, č. 9, květen, s. 516-523
Annotation: Recenze dubnového vydání Act doplněná v závěru o polemiku v rámci posledních čísel AI déle trvající diskuse mezi členy redakce ohledně...
Article
6
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 2, 1977, č. 11, červenec, mimoř. č. Acta ingocnitorum aestiva, s. 1391-1394
Annotation: Zpráva z pracovní cesty na matematickou konferenci v Karlových Varech, která spíše připomínala frašku; uvozena je vysvětlující poznámkou.
Article
7
In: Linka 110 : 110 let MHD v Českých Budějovicích. -- ISBN 978-80-270-7005-3. -- S. 9-10
Annotation: Předmluva se zabývá historií městské hromadné dopravy v Českých Budějovicích.
Book Chapter
8
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 3, 1959, č. 4, duben, s. 169-174
Annotation: Recenze.
Article
9
online
In: Nymburský pábitel. -- R. 2005, č. 22, 10. 2., s. 6-7
Annotation: Reportáž z odhalení pamětní desky B. Hrabala v železniční stanici Dobrovice, kde spisovatel působil za 2. světové války. Přetištěno též...
Article
10
In: Věda a život. -- Roč. 3, 1937, s. 24-31, 163-170
Annotation: I. Loďařství, lodivodství a námořnictví. I. O slavných mořeplavcích.
Article
11
In: Prasákův deník aneb Deník pomocníka strojvedoucího. -- S. 5
Annotation: Autorova předmluva k deníku inspirovaném prací u železnice; s Příručním slovníčkem některých železničních a jiných pojmů..
Book Chapter
12
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 3, 1977, č. 2, říjen, s. 90-99
Annotation: Reportáž z 14denního pobytu ve Vídni a ve Švýcarsku; autor se zaměřuje na umělecké galerie a muzea, dopravu a stravování.
Article
13
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 1, 1949/1950, č. 11, srpen 1950, s. 618
Annotation: Zpráva o činnosti Městského divadla na Kladně.
Article
14
In: Česká osvěta. -- ISSN 1803-0831. -- Roč. 2 (40), 1947, č. 9/10, listopad/prosinec, s. 496
Annotation: Recenzní glosa.
Article
15
In: Od práce k zábavě : volný čas v české kultuře 19. století : sborník příspěvků ze 40. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století : Plzeň, 20.-22. února 2020. -- ISBN 978-80-200-3217-1. -- S. 304-316
Annotation: Studie se zabývá fenoménem výletních vlaků v českém prostředí v 19. století, včetně tzv. divadelních vlaků svážejících diváky do Národního...
Book Chapter
16
online
In: Nymburský pábitel. -- R. 2006, č. 25, 1. 2., příl. Dobrovický expres Bohumila Hrabala, s. 1-3
Annotation: Článek o působení B. Hrabala na železnici, především pak v železniční stanici Dobrovice.
Article
17
online
In: Nymburský pábitel. -- R. 2006, č. 25, 1. 2., příl. Dobrovický expres Bohumila Hrabala, s. 4
Annotation: Článek o železniční stanici Dobrovice jako dějišti próz B. Hrabala.
Article
18
In: Mašurkovské podzemné [samizdat]. -- Č. 13, 1992, s. [46]-[47]
Annotation: Reportáž z cyklocesty do Frankfurtu nad Mohanem, Heidelbergu a Řezna.
Article
19
In: Mene tekel fares [samizdat]. -- Č. 2, 1981, s. 14
Annotation: Fejeton o incidentu Československých státních drah v Horce u Staré Paky; s věnováním politickým vězňům.
Article
20
In: Erinnerungen. -- Roč. 25, 1845, s. 290-292
Annotation: Podrobný popis slavnostního zahájení železničního spojení. Při slavnostech byly také předneseny básně od: Rieger František Ladislav a Svoboda...
Article