By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 10, 1982
Annotation: Humorný dopis o dětství a dospívání G. Marxe, u jehož čtení nevíme, co je realita a co ne.
Article
2
online
In: Ječmínek [samizdat]. -- [Roč. 7], 1987, [č. 1], listopad, s. 77-79
Annotation: Krátké črty o dospívání, poznání a vášni.
Article
3
by Kalivodová, Michaela, 1990-
Published Praha : Petr Štengl, 2019.
Annotation: Soubor próz tematizujících dívčí dospívání; s bio-bibliografickou poznámkou o autorce s jejím ilustrovaným portrétem (4. s. obálky).
Book
4
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 29, 2020, č. 18, 27. 10., s. 16; č. 19, 10. 11., s. 16; č. 20, 24. 11., s. 16
Annotation: Vzpomínky jako "poeticko-prozaická mozaika střípků obrazů a situací" ze života M. Taranta na jeho dětství, dospívání, rodinu, studia a divadlo.
Article
5
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 9, 1953, č. 51, 1. 3., s. 3
Annotation: Článek o středoškolských letech Julia Fučíka.
Article
7
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 10. 7. 2011
Annotation: Recenze knihy I. Březinové "Držkou na rohožce".
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 17, 21. 10., s. 3
Annotation: Recenze na román I. Hadj Moussy "Démon ze sídliště".
Article
9
In: Sborník nezávislých foglarovců. -- ISBN 978-80-86289-82-3. -- Sv. 6, 2017, s. 6-7
Annotation: V desáté kapitole "Pár slov závěrem" se Vučko zamýšlí nad dvěma přístupy k dílu J. Foglara. Vědeckým, který kritizuje lexikum, ploché...
Article
10
online
In: Usta ad Albim Bohemica [online]. -- ISSN 1802-825X. -- Roč. 18, 2018, č. 1/2, s. 114-121
Annotation: Studie se věnuje otázkám spojeným s genderovou tematikou v literatuře pro děti a mládež a v procesu literární výchovy.
Article
11
In: Interview. -- ISSN 2336-6060. -- Roč. [7], 2021, č. 2, únor, s. 44-49
Annotation: Rozhovor s autorkami knihy "Teena" o dospívajících dívkách a knižních ilustracích; připojeny bio-bibliografické poznámky (s. 55).
Article
12
In: Černovická zastavení [samizdat]. -- R. 1979, č. 1, duben, s. [68]-[77] ([1]-10); č. 2, červen, s. [95]-[111] (11-27); č. 3, srpen, [85]-[98] (28-41)
Annotation: Autobiografie matematika, filozofa a spisovatele B. Russella.
Article
13
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 28, 2018, č. 228, 2. 10., s. 8
Novinky.cz [online]. -- 2. 10. 2018
Annotation: Recenze na román M. Cajthamla "Na odstřel".
Article
14
In: Od práce k zábavě : volný čas v české kultuře 19. století : sborník příspěvků ze 40. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století : Plzeň, 20.-22. února 2020. -- ISBN 978-80-200-3217-1. -- S. 200-209
Annotation: Studie se soustředí na pasáže věnované sportu z česky psaného deníku hraběte A. Chotka, který si vedl v době svého dospívání (1860-1866),...
Book Chapter
15
by Kaizlová, Zdenka, 1899-1952
Published Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR : Nakladatelství Lidové noviny, 2016.
Annotation: Monografie přináší texty dvou deníků, které si psala Zdenka Kaizlová v letech 1909-1919; Kniha vychází v ediční řadě EGO, zaměřené na...
Book
16
In: [Zbyněk Havlíček 1922-1969. "Speleolog v hlubinách nevědomí"] [samizdat]. -- S. [9]-[20]
Annotation: Vzpomínka matky Z. Havlíčka na synovo dětství a dospívání v pražské Krči a Spořilově; líčení začíná Havlíčkovým početím a končí...
Book Chapter
17
In: [Zbyněk Havlíček 1922-1969. "Speleolog v hlubinách nevědomí"] [samizdat]. -- S. [22]-[23]
Annotation: Vzpomínka na Z. Havlíčka-studenta psaná jeho češtinářkou a francouzštinářkou; s datací červen 1978.
Book Chapter
18
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 2533-4654. -- R. 2018, č. 129, červen, s. 9
Annotation: Referát o semináři "Člověk Čapek. Rodové kořeny, dětství a dospívání", který proběhl dne 20. 2. 2018 v Knihovně města Hradce Králové,...
Article