By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Všetička, František, 1932-
Published Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 1996
Annotation: S Úvodem (s. 9) a s teoretickou kapitolou Kompoziční výstavba dramatického díla (s. 11-37); se Souhrnem (s. 129-130), se soupisem literatury, s výběrovým...
Book
2
3
In: Druhý břeh. -- Roč. 1, 2002/2003, č. 3, [říjen] 2003, s. 3-10
Annotation: Studie s kapitolami: Základní předpoklad dramatu - přirozený Řád a jeho porušení, Nový Řád a nový člověk budovatelského dramatu, Drama...
Article
4
In: Amatérská scéna. -- ISSN 0002-6786. -- Roč. 39, 2002, č. 1, [březen], příl. Divadelní hry prověřené jevištěm, č. 1, s. 18-20
Annotation: Soupis.
Article
5
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 12, 2001, č. 2, červen, s. 77-78
Annotation: Slovníkové heslo; v rubrice Základní pojmy divadla.
Article
6
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 8, 1979, č. 10, prosinec, s. 98-101
Annotation: Studie.
Article
7
In: Amatérská scéna. -- ISSN 0002-6786. -- Roč. 8, 1971, č. 1, leden - č. 12, prosinec, příloha, s. 11-14
Annotation: Pokračování slovníkových hesel o českých i světových hrách; v č. 3 je začátek III. dílu Podněty a doplňky.
Article
8
In: Divadlo. -- Roč. 14, 1963, č. 2, únor, s. 32-49
Annotation: O konfliktnosti dramatu.
Article
9
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 10, 1963, č. 1, leden, s. 20-25; č. 2, únor, s. 63-67
Annotation: O rozporu mezi možnostmi vývoje a skutečným stavem, o principu účelné dramatické deformace v současném dramatu, o konfliktnosti dramatu aj.
Article
10
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 10, 1966/1967, č. 22, 17. 5. 1967, s. 1
Annotation: O tzv. angažovaném dramatu.
Article
11
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 14, 1967, č. 2, únor, s. 48-53
Annotation: Studie.
Article
12
In: Sešity pro mladou literaturu. -- ISSN 0582-8740. -- Roč. 3, 1968, č. 19, březen, s. 46-49
Annotation: Studie o rozvoji absurdního umění, zejména dramatu.
Article
13
In: Amatérská scéna. -- ISSN 0002-6786. -- Roč. 14, 1977, č. 12, prosinec, s. 12-13
Annotation: Anketní odpovědi z časopisu Teatr; týkají se obecných otázek současné dramatické tvorby.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 5, 1961/1962, č. 16/17, 28. 3. 1962, s. 3
Annotation: Diskusní článek o teoretických otázkách současného socialistického dramatu.
Article
15
In: Časopis pro moderní filologii. -- Roč. 1, 1911, č. 1, 1. 1., s. 29-32
Annotation: K otázce předlohy německých: Zehnjungfrauenspiele ze 14. století a jejich vztahu k latinsko-francouzské hře: Sponsus ze 12. století. Závěrem...
Article
16
In: Slavische Rundschau. -- Roč. 9, 1937, č. 1, s. 32-36
Annotation: O současné jihoslovanské dramatické tvorbě, o tradičním vlivu německé a ruské dramaturgie a o české účasti na jihoslovanském divadelním...
Article
17
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 63, 2012/2013, č. 5, s. 223-228
Annotation: Studie objasňující význam přídomku "z Benátek" vážícího se k postavě Rubína ze staročeské frašky Mastičkář.
Article
18
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 20, 2009, č. 1, s. 115-140
Annotation: Odpovědi na otázky: 1. Jaké jsou hlavní tendence soudobého rádiového umění? Jaká je přítomnost a budoucnost rozhlasové hry? 2. Setkání s...
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Scéna. -- ISSN 0139-5386. -- Roč. 4, 1979, č. 23, s. 3
Annotation: O zastoupení her ze současnosti v repertoáru divadel.
Article
20