By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...dramatizace...
In: Amatérská scéna. -- ISSN 0002-6786. -- Roč. 20, 1983, č. 9, září, s. 20
Annotation: Jedna z kapitol příručky.
Article
2
...dramatizace...
In: Studie a úvahy. -- ISSN 0528-6980. -- Roč. 2, 1964, č. 3, s. 54-58
Annotation: Referát o diskusi o rozhlasových dramatizacích.
Article
3
...dramatizace...
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 43, 1963, č. 199, 21. 7., s. 3
Annotation: O inscenaci her, dramatizaci prozaických textů aj.
Article
4
...dramatizace...
In: Večerní České slovo. -- Roč. 6, 1924, č. 203, 1. 9., s. 3
Annotation: O Haškově hrdinovi Švejkovi, o němž se hrají hry na několika pražských jevištích. Hašek Jaroslav.
Article
5
...dramatizace...
In: Der Ackermann aus Böhmen. -- Roč. 1, 1933, s. 104-105
Annotation: Divadelní představení vytvořené ze skladby: Ackermann aus Böhmen v Darmstadtu v roce 1919 - autor zdramatizování není uveden.
Article
6
...dramatizace...
In: Večerní České slovo. -- Roč. 10, 1928, č. 76, 29. 3., s. 3
Annotation: Ostrá poznámka o Haškově dramatizaci Švejka, která se má dostat na jeviště karlínského Varieté, místo aby se dostala na scénu Stavovského...
Article
7
...dramatizace...
In: České slovo. -- Roč. 20, 1928, č. 73, 25. 3., s. 5
Annotation: O dramatizaci Haškova Švejka, který se má hrát ve Varieté v Karlíně, avšak žádný z našich komiků nepřijal nabídku hrát roli Švejka. Hašek...
Article
8
...dramatizace...
In: Večerní České slovo. -- Roč. 10, 1928, č. 20, 24. 1., s. 2
Annotation: O mimořádném úspěchu premiéry zdramatizovaného Haškova Švejka v Piscatorově divadle v Berlíně 23. 1. 1928. Hašek Jaroslav.
Article
9
...dramatizace...
In: Večerník Ranních novin. -- R. 1938, č. 4, 20. 10., s. 3
Annotation: O dramatisaci Babičky B. Němcové, kterou uvede Městské divadlo na svou scénou jako představení pro mládež 26. 10. 1938 odpoledne. Němcová Božena.
Article
10
...dramatizace...
In: Elán. -- Roč. 9, 1938/1939, č. 7/8, marec/apríl 1939, s. 5-6
Annotation: Časopis Elán se nedávno přimlouval za dramatizaci vynikajících literárních děl. V článku uveřejňuje názory českých literátů na tuto otázku.
Article
11
...dramatizace...
In: Venkov. -- Roč. 30, 1935, č. 290, 13. 12., s. 5
Annotation: O dramatizaci: Hašek Jaroslav fejetonů, kterou uvádí D 36 na scénu s názvem Haškovy noviny.
Article
12
...dramatizace...
In: Prager Presse. -- Roč. 8, 1928, č. 285, 13. 10., odpolední vydání, s. 7
Annotation: O ocenění dramatizace Švejka ve Frankfurter Zeitung. Hašek Jaroslav.
Article
13
...dramatizace...
online
In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada literárněvědná (D). -- ISSN 0231-7818. -- Roč. 25/26, 1976/1977, č. 23/24, s. 97-106
Annotation: Mj. též o dramatických textech a o dramatizacích.
Article
14
...dramatizace...
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 15, 2004, č. 4, prosinec, s. 46-61
Annotation: Studie s kapitolami Pojem dramatizace, terminologické vymezení (dramatizace, adaptace, přepis, transformace apod.), Dramatizace jako metoda i žánr...
Article
15
...dramatizace...
In: Amatérská scéna. -- ISSN 0002-6786. -- Roč. 20, 1983, č. 4, duben, s. 1-3
Annotation: O divadelním působení J. H. a o dramatizacích jeho děl.
Article
16
...dramatizace...
Digitální archiv časopisů
In: Scéna. -- ISSN 0139-5386. -- Roč. 8, 1983, č. 12, 15. 6., s. 3, 7
Annotation: Kritický přehled dosavadních dramatizací románu.
Article
17
...dramatizace...
In: Dramatické umění. -- ISSN 0862-3422. -- Sv. 1, 1987, s. 14-17
Annotation: K problému dramatizace literární předlohy.
Article
18
...dramatizace...
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 5, 1961/1962, č. 13, 14. 2. 1962, s. 1
Annotation: O problematice filmového přepisu dramatických prací.
Article
19
...dramatizace...
In: Divadlo. -- Roč. 12, 1961, č. 7, září, s. 497-499
Annotation: Poznámky k teorii tvorby, k socialistickému realismu, k dramatizaci klasických her, k zobrazení hrdinství, k literárnímu stylu ap.
Article
20
...dramatizace...
In: Telegraf. -- Roč. 11, 1939, č. 24, 30. 1., s. 3
Annotation: O scénickém provedení Písní otroka: Čech Svatopluk, jež připravuje Divadlo D 39.
Article