By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Akord [samizdat]. -- Roč. 15, 1989, č. 1, červen, s. 9
Annotation: Báseň pojmenovaná po francouzském městečku Agde s tematikou druhé světové války. S poznámkou "Place de Marine, Francie".
Article
3
In: Umělec. -- Roč. 1, 1945, č. 7, 12. 10., s. 108-109
Annotation: Vzpomínková próza o konci 2. sv. války.
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 224, 24. 9., s. 1-2
Annotation: Fejeton o besedě s dukelskými bojovníky.
Article
5
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 12, 1956, č. 113, 9. 5., s. [1]
Annotation: Báseň k výročí osvobození Československa.
Article
6
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. [62], 1946, č. 53, 3. 3., s. 7
Annotation: Povídka.
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 25, 30. 1., s. 1
Annotation: Úvodník k šestému výročí bitvy o Stalingrad.
Article
8
In: Listy. -- ISSN 2336-8535. -- Roč. 1, 1946/1947, č. 1, 15. 4. 1946, s. 126-131
Annotation: Jan Grossman se ve své stati zaměřuje na generaci, jež podle jeho slov válku prožívala nikoli jako předěl, nýbrž "počátek", na generaci, jež...
Article
9
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 23, 2018, č. 3, s. 48-49
Annotation: Básně jsou označené konkrétními daty roků 1938 a 1939.
Article
10
In: Kytice. -- ISSN 1803-0858. -- Roč. [2], 1947, č. 5, květen, s. 233-235
Annotation: Beletrizovaná reportáž o konci druhé světové války.
Article
11
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 24, 2019, č. 3, s. 42-43
Annotation: Básně.
Article
12
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 24, 2019, č. 4, s. 34-35
Annotation: Básně jsou označené konkrétními daty roků 1939, 1944, 1945.
Article
13
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 166, 21. 7., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 29, s. 1, 3
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 29, 21. 7.
Annotation: Ukázka z chystané knihy "Ofnerovi - Osudy", která přinese příběhy spisovatelovy babičky a jejích sourozenců.
Article
14
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 2, 1955, č. 4, duben, s. 146-149
Annotation: Jubilejní článek.
Article
15
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. [62], 1946, č. 63, 15. 3., s. 3
Annotation: Báseň k výročí vpádu německých vojsk do Brna.
Article
16
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. [62], 1946, č. 92, 17. 4., s. 3
Annotation: Báseň k výročí osvobození Brna.
Article
17
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. [62], 1946, č. 109, 9. 5., s. [3]
Annotation: Báseň k výročí osvobození ČSR.
Article
18
by Reviláková, Naďa
Published Praha : Albatros, 2020.
Annotation: Próza pro děti.
Book
19
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 6, 1980, č. 3, listopad, s. 179-184
Annotation: Povídka otištěná v "Druhém almanachu recese" s reálným předobrazem za druhé sv. války.
Article
20
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 14, 1958, č. 111, 9. 5., s. [1]
Annotation: Úryvek z 3. zpěvu básnické skladby "Jobova noc" od F. Hrubína. Otištěno k 10. výročí konce 2. sv. války.
Article