By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Vokno [samizdat]. -- Č. 9, 1985, s. 13-14
Annotation: Próza. Ukázka z tvorby - v rámci bloku věnovaného autorům s duševní poruchou.
Article
2
by Mrkvičková, Ela
Published Pardubice : Knihy s úsměvem, 2021.
Annotation: Soubor krátkých povídek; s uvedenou předmluvou.
Book
3
In: Lógr. -- ISSN 1804-6835. -- Roč. 9, 2019, č. 31, jaro, s. 2-8
Annotation: Rozhovor o duševních nemocech a osvětovém projektu Nevypusť duši; okrajově také o vlivu literatury a kultury na duševně nemocné.
Article
4
by Scull, Andrew T., 1946-
Published Praha : Academia, 2019.
Annotation: Monografie se zabývá dějinami léčby duševních nemocí, sleduje postoje různých civilizací k fenoménu duševní nemoci a všímá si proměn...
Book
5
In: Týnecké listy. -- Roč. 28, 2018, č. 11, listopad, s. 34-35
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 28, 2018, č. 48, 19. 11., s. 18
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 4, 1969, č. 1, s. 50-53
Annotation: Studie o typech afatických poruch. Jako jejich dva polární typy vymezuje Jakobson poruchy zhoršující metajazykové operace na jedné a poruchy poškozující...
Article
8
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 51/52, 20. 12., s. 30-31
Annotation: O životě a tvorbě plzeňského básníka J. Vosky, s ukázkami z jeho poezie.
Article
9
online
In: Deník N. -- ISSN 2571-1717. -- Roč. 2, 2020, č. 178, 14. 9., s. 15
denikn.cz. -- 11. 9. 2020
Annotation: Článek o I. Blatném, jeho životě v exilu v Londýně a pojmenování ulice v Anglii podle českého básníka.
Article
10
In: Čas. -- Roč. 20, 1906, č. 314, 14. 11., s. 7
Annotation: O žurnalistovi Janu Dubském, který byl odvezen do ústavu choromyslných; Jan Herben a jeho národopisná erudice.
Article
12
In: Lógr. -- ISSN 1804-6835. -- Roč. 9, 2019, č. 31, jaro, s. 64-69
Annotation: Životopisný portrét J. Pukalíka. Připojena poznámka k nové rubrice "Nedopitý kafe".
Article
13
In: Sametový Herodes. -- S. [7]
Annotation: Předmluva v níž autorka reflektuje svou zkušenost s dušeně nemocnými lidmi; s biografickou poznámkou o autorovi knihy (přední záložka); s uvedenými...
Book Chapter
14
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 8, 2007, č. 3, březen, s. 11
Annotation: Pozvánka k přečtení zajímavého článku o básnících, vydaného v Lidových novinách.
Article
15
by Foucault, Michel, 1926-1984
Published Praha : Herrmann & synové, 2019.
Annotation: Původní nezkrácené vydání disertační práce; autor analyzuje způsoby, jakými bylo v evropských kulturních moderních dějinách pojímáno...
Book
16
In: Vysoc.činná [samizdat]. -- Č. 2, 1990, s. [12]-[15]
Annotation: Básně ze sbírky "Básně"; připojen je medailon autora (s. [12]).
Article
17
In: Vrásky jedné rusovlásky. -- ISBN 978-80-88412-01-4. -- S. 5-6
Annotation: Předmluva k souboru mikropovídek ze života s duševní nemocí.
Book Chapter
18
online
Webarchiv
In: Kruh [online]. -- Roč. 12, 2016, č. 44, červen, s. 44-45
Annotation: Recenze na knihu psychiatra a spisovatele M. Skačániho "Pomóc! Trpím depresí!", jež skrze literární fikci představuje symtomy a průběh deprese.
Article
19
In: [Sborník surrealismu] [samizdat]. -- S. [1]-[7]
Annotation: Článek o revolučním pojetí svobody jedince v surrealistické koncepci světa, tedy o svobodě k neuróze (šílenství) a sebevraždě a o vztahu...
Book Chapter
20
In: [Surrealismus] [samizdat]. -- S. [55]-[59] ([1]-5)
Annotation: Článek o revolučním pojetí svobody jedince v surrealistické koncepci světa, tedy o svobodě k neuróze (šílenství) a sebevraždě a o vztahu...
Book Chapter