By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Čas. -- Roč. 19, 1905, č. 64, 5. 3., s. 4
Annotation: Svět. knihovna, sv. 84,85 a 86.
Article
2
In: Česká včela. -- Roč. 8, 1841, s. 184, 188
Annotation: Referent schvaluje výběr povídek, ale žádá, aby rychleji pokračovalo vydávání zábavné četby, neboť se tak nejlépe získají ženy pro národní...
Article
3
In: Vlast. -- Roč. 13, 1896/1897, č. 10, červenec 1897, s. 988
Annotation: S. S. P. Vyšlá díla.
Article
4
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 83, 8. 4., s. 5
Annotation: K zahájení nové knižnice s názvem Národní knihovna.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 6, 1957, č. 14, 6. 4., s. 2
Annotation: Poznámka o nedostatku papíru na tisk knih a o nové edici Kapka.
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 59, 1951, č. 154, 1. 7., s. 1
Annotation: Zpráva informuje o založení edice Nová směna.
Article
7
In: Čas. -- Roč. 16, 1902, č. 107, 19. 4., s. 2
Annotation: O knihách, které vycházejí v edicích: Světová knihovna a Ruská knihovna.
Article
8
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 32, 2017, č. 106, březen, s. 143-152
Annotation: Seriál zaměřený na výtvarnou podobu českých knižních edic. S ukázkami obálek. Dvanáctá část je věnována samizdatu.
Article
9
In: Časopis českého studentstva. -- Roč. 3, 1891, č. 16, 8. 10., s. 270
Annotation: Redakce Č. Č. S. oznamuje, že vydala 1. číslo uvedené sbírky levných brožurek; připojen vydavatelský plán.
Article
10
In: Národní osvobození. -- Roč. 8, 1931, č. 161, 12. 6., s. 4
Annotation: Bibliothecae Clementinae Analecta. Knihovědná edice. 1. díl Vox saeculi, Ředitelství veřejné a universitní knihovny v Praze 1931.
Article
11
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 1, 1945, č. 86, 9. 2., s. 3
Annotation: O edici, která navazuje na někdejší Knihovnu Lidových novin.
Article
12
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [9], 1962, únor, s. 12
Annotation: Poznámka o knihách vydávaných v literárněkritické edici Dílna.
Article
13
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [9], 1962, leden, s. 14-15
Annotation: Informační přehled připravovaných knižních novinek.
Article
14
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [9], 1962, červenec/srpen, s. 4-5
Annotation: Poznámka.
Article
15
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 162, 13. 7., s. 6
Annotation: Článek o starém nápadu. Autor s ním přišel před 12 lety.
Article
16
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 244, 18. 10., s. 5
Annotation: Článek o chystaných svazcích edice.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1804-820X. -- Roč. 1951, č. 7, 5. 9., s. 107-108
Annotation: Recenze edice začínajících básníků.
Article
18
In: Nový život. -- Roč. 9, 1904, č. 6, červen, s. 196-202
Annotation: Odnoží časopisu Moderní život je edice Moderní bibliotéka, která si vytkla za úkol propagovat mladé české umění.
Article
19
In: Venkov. -- Roč. 28, 1933, č. 85, 9. 4., s. 6
Annotation: O padesáti vydaných svazcích edice: Modrá knihovna, určené hlavně ženám a vydávané nakladatelstvím Novina.
Article
20
...edice...
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 111, 2013, č. 1, s. 201-202
Annotation: Anotace.
Article