By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 9, 3. 5., s. 12
Annotation: Odpovědi dvou autorů na otázku týkající se stávajícího politicko-ekonomického systému.
Article
2
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [11], 1964, červenec/srpen/září, s. 13-14
Annotation: Rozhovor o cestě R. Seluckého na Západ - o jeho návštěvě Spolkové republiky Německo, Švýcarska, Rakouska, Francie - a o povaze soudobé kapitalistické...
Article
3
In: Doutník [samizdat]. -- Č. 2, 1974, s. [1]-[9]
Annotation: Úryvek studie o lidské společnosti, jejím vývoji od primitivního stupně po současnost. Dále se zabývá ekonomií, komunismem, psychologií a...
Article
4
In: Solidarność [samizdat]. -- Č. [4], [1986], s. 44
Annotation: Článek se věnuje stručné analýze polské ekonomiky v první polovině 80. let.
Article
5
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 2, 1979, č. 3, 16. 2. - 6. 3., s. 20
Annotation: Zpráva informující o vydání druhého čísla nezávislého časopisu "Ekonomická revue", který se zabývá ekonomikou, zemědělstvím, plýtváním...
Article
6
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 2, 1946, č. 11, 13. 1., s. 3.
Annotation: Komentář k finanční situaci spisovatelů: Zrušeno opatření, na základě něhož si mohli spisovatelé, v případě, že nemají jiných příjmů,...
Article
7
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 11, 8. 10. - 3. 11., s. 14
Annotation: Zpráva o dvou již zavedených samizdatových časopisech. Literárně zaměřený "Obsah" a periodikum pro novináře a publicisty "Ze zásuvky i z bloku"...
Article
8
online
Webarchiv
In: Možnost [samizdat]. -- Č. [35], zima 1985/1986, s. [20]-[24]
Annotation: Článek reaguje na podnět od J., aby popsal 80. léta; Štogr se zabývá ekonomikou a kulturou, odmítá maďarizaci a poukazuje na změny v kultuře,...
Article
9
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 2, 1979, č. 6, 11.-21. 4., s. 13-14
Annotation: Zpráva o novém, třetím čísle samizdatového časopisu "Ekonomická revue", který obsahuje šest článků a jsou příkladem "paralelního ekonomického...
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 1, 1. 1., s. 1
Annotation: Novoroční úvodník budovatelsky zaměřený k dokončené 1. pětiletce; k témuž tématu i báseň J. Pilaře.
Article
11
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 32, 2016, č. 2, 17. 2., s. 49-55
Annotation: Esej, mj. o vztahu médií k postmoderně a příklonu k new reality.
Article
12
In: Cesty a křižovatky. -- Roč. 1, 2016, č. 1/2, 24. 4., s. 17-23
Annotation: Vzpomínky.
Article
13
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 24, 1959, č. 9, 26. 2., s. 211
Annotation: Interpretace díla K. Čapka z ekonomických a politických stanovisek.
Article
14
by Latour, Bruno, 1947-
Published Praha : Tranzit.cz, 2016.
Annotation: Monografie zachycuje myšlení autora v jeho výzkumném záběru od studií vědy a technologií přes analýzu povahy reprezentace v umění a náboženství...
Book
15
by Karfík, Vladimír, 1931-
Published Liberec : Josef Vinklát a Milan Janáček, 2016.
Annotation: Soubor úvah a fejetonů o divadle, kultuře, politice a společnosti psaných pro stejnojmennou rubriku Divadelních novin v letech 2012-2014.
Book
16
online
In: Ze zásuvky i z bloku [samizdat]. -- Č. 12, 1987, červen, s. 193-197
Annotation: Výňatky z rozhovoru redakce týdeníku Polityka s předním ekonomem SSSR, mj. ředitelem Ústavu ekonomiky sovětské Akademie věd, L. I. Abalkinem...
Article
17
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 9. 12. 2020
Annotation: Komentář M. Kubaly a V. Gibiše odkazující na audiorozhovor o jejich knize "Pandemie".
Article
18
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 65, 2021, č. 138, 20. 7., s. 13
Annotation: Článek o důvodech, proč by případná koupě chaty B. Hrabala v Kersku neměla být financována z veřejných prostředků.
Article
19
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 4. 3. 2021
Annotation: Článek o připravované divadelní inscenaci brněnského divadla o kontroverzním podnikateli R. Hošnovi.
Article
20
by Sedláček, Tomáš, 1977 leden 23.-
Published Praha : 65. pole, 2020.
Annotation: Druhý svazek volné trilogie úvah na současná společenská a ekonomická témata; s uvedenými předmluvami a medailonem autora (s. 331-332, s jeho...
Book