By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...ekonomika...
In: Typografia. -- ISSN 0322-9068. -- Roč. 82, 1979, č. 5, květen, s. 187-188
Annotation: O honorářích ve světě v průběhu času.
Article
2
...ekonomika...
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 58, 1977, č. 283, 30. 11., s. 5
Annotation: Referát o mezinárodním vědeckém semináři o ekonomice kultury pořádaném v polovině listopadu v Bratislavě.
Article
3
...ekonomika...
In: Pražské noviny. -- R. 1846, č. 61, 9. 8., s. 255
Annotation: O malé účasti a zájmu členů: Průmyslová jednota, o schůze , národní uvědomění a český jazyk.
Article
4
In: Mašurkovské podzemné [samizdat]. -- Č. 9, 1990, s. [2]
Annotation: Úvodník vztahující se k (ne)závislosti současných tiskovin a k situaci Mašurkovského podzemného v porevolučních tržních podmínkách.
Article
5
...ekonomika...
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 8, 2004, č. 30, červen, s. 37-39
Annotation: O ekonomické situaci v Obci spisovatelů; autor volá po změnách ve struktuře organizace, ve způsobu jejího hospodaření.
Article
6
...ekonomika...
In: Akademie. -- Roč. 20, 1915/1916, č. 2, listopad 1915; s. 42-48; č. 3, prosinec 1915, s. 76-78
Annotation: Náčrt socialistické reformy a organizace nového řádu.
Article
7
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 3, 1978, č. 5, leden, s. 370-372
Annotation: Úvaha o povaze výrobních prostředků a ekonomice práce jako takové.
Article
8
...ekonomika...
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 164, 16. 7., s. C6
iDnes.cz [online]. -- 16. 7. 2009
Annotation: Recenze.
Article
9
...ekonomika...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 23, 2010, č. 217, 17. 9., příl. Peníze & byznys, s. 13
Annotation: Úvodní poznámka k seriálu otázek dramatika Kohouta ekonomu Kohoutovi Dramata a frašky ekonomie; 1. část seriálu s titulkem Jsou investiční bankéři...
Article
10
...ekonomika...
In: Pražské noviny. -- R. 1858, č. 136, 11. 6., s. 3
Annotation: ...pracuje na hospodářské učebnici, určené žactvu i učitelům.
Article
11
...ekonomika...
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 10, 1999, č. 35, 11. 2., příl. Peníze, s. 3
Annotation: Rozhovor.
Article
12
...ekonomika...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 22, 2011, č. 33, 18. 8., s. 24-29
Annotation: Rozhovor.
Article
13
In: Český lev. -- Roč. 6, 1870, č. 14, 24. 3., s. 3
Annotation: ...Věstník hospodářských spolků jednoty táborské počal právě vycházet; jeho redaktorem je Josef Dobeš.
Article
14
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 19. 10. 2020
Annotation: Článek o vlivu protikoronavirovým opatřením na situaci knihkupců.
Article
15
...ekonomika...
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 8, 2004, č. 30, červen, s. 39-40
Annotation: O ekonomické situaci v Obci spisovatelů; autoři oznamují, že odstupují z rady této organizace.
Article
16
...ekonomika...
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 52, 2008, č. 150, 1. 8., příl. Víkend, č. 31, s. 28
Víkend. -- 1. 8. 2008
Annotation: Článek o podnikatelském rodu Brouků, mj. též o prvorepublikovém propagátoru psychoanalýzy B. Broukovi.
Article
17
...ekonomika...
In: Rozrazil. -- ISSN 1801-4755. -- R. 2007, č. 2, 17. 2., s. 63-65
Annotation: Studie s kapitolkami Výhody svobodného trhu, Škodlivý protekcionismus, Užitečnost svobodného trhu, Úloha vlády v ekonomickém životě, "Ekonomický...
Article
18
...ekonomika...
In: Ost und West. -- Roč. 3, 1839, č. 63, 7. 8., s. 262-263
Annotation: O významu Jednoty k povzbuzení průmyslu; také o činnosti Presla jako redaktora.
Article
19
...ekonomika...
In: Pražské noviny. -- R. 1847, č. 42, 6. 6., s. 191-192
Annotation: Zemská správa obviňuje společnost Jednota průmyslová, že bez vyššího povolení hodlá zřídit českou průmyslovou školu, na kterou vyhlašuje...
Article
20
...ekonomika...
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 17, 2006, č. 30, 24.-30. 7., s. 8
Annotation: O ekonomických názorech K. Havlíčka.
Article