By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Kafe. -- R. 2011, č. 4, s. 2
Annotation: Úvodník; zejm. k internetovým literárním serverům.
Article
2
online
Webarchiv
In: Téma [online]. -- ISSN 1214-505X. -- Roč. 4, 2006, č. 15, 5. 3.
Annotation: Úvodník, kde mj. autor hovoří o nedostatku autorů, kteří by chtěli publikovat v jeho elektronickém časopise.
Article
3
online
Webarchiv
In: Téma [online]. -- ISSN 1214-505X. -- Roč. 4, 2006, č. 17, 8. 7.
Annotation: Úvodník o obsahu čísla a o problémech se sháněním autorů pro časopis.
Article
4
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 30, 2014, č. 9, 14. 11., s. 1
Annotation: Úvodník oznamující vznik internetové mutace časopisu pod názvem H7O.
Article
5
In: Týnecké listy. -- Roč. 27, 2017, č. 8, srpen, s. 27
Annotation: Informace o novém internetovém časopise pro kritiku.
Article
6
online
Webarchiv
In: Ikaros [online]. -- ISSN 1212-5075. -- Roč. 3, 1999, č. 3
Annotation: Článek se věnuje problematice elektornického publikování a konrétně se zaměřuje na fungování elektornického časopisu Ikaros.
Article
7
online
Webarchiv
In: Divoké víno [online]. -- ISSN 1214-6099. -- R. 2002, č. 1, 19. 11.
Annotation: Vzpomínka na vydání prvního čísla Divokého vína v r. 1964 a informace o rozhodnutí pokračovat ve vydávání v elektronické podobě od r. 2002....
Article
8
online
Webarchiv
In: Téma [online]. -- ISSN 1214-505X. -- Roč. 3, 2005, č. 12, 4. 9.
Annotation: Úvodník, ve kterém autor shrnuje ne/naplnění cílů časopisu Téma.
Article
9
online
Webarchiv
In: Téma [online]. -- ISSN 1214-505X. -- Roč. 6, 2008, č. 30, 7. 9.
Annotation: Úvodník, ve kterém se autor zamýšlí nad vývojem svého časopisu a jeho obsahu.
Article
10
In: Wagon. -- R. 2009, č. 1, s. 2-4
Annotation: Úvodník; mj. o financování tištěných literárních časopisů a výhodách internetových periodik.
Article
11
online
Webarchiv
In: Téma [online]. -- ISSN 1214-505X. -- Roč. 3, 2005, č. 10, 9. 5.
Annotation: Úvodník mj. o problémech malých kulturních časopisů bez státní finanční podpory.
Article
12
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 29. 8. 2020
Annotation: Glosa o nové rubrice "iLiGlosa" od září 2020.
Article
13
online
Webarchiv
In: Kanon [online]. -- ISSN 2695-0618. -- 1. 6. 2017
Annotation: Úvodník představující nový internetový časopis "Kanon" (I-kanon), který navazuje na časopis "Echa/Echos" a je zaměřen na literární kritiku.
Article
14
online
Webarchiv
In: Téma [online]. -- ISSN 1214-505X. -- Roč. 4, 2006, č. 18, 10. 9.
Annotation: Úvodník obsahuje bilancování nad třemi lety fungování časopisu a zároveň je v něm představena nová koncepce časopisu jednoho autora s příležitostnými...
Article
15
online
Webarchiv
In: Divoké víno [online]. -- ISSN 1214-6099. -- R. 2014, č. 73, 19. 9.
Annotation: Vzpomínky na počátky časopisu Divoké víno a báseň.
Article
16
online
Webarchiv
In: Klíček ke knihám [online]. -- ISSN 1803-4446. -- R. 2008, č. 1, 11. 9., s. [1]
Annotation: Úvodník informuje o založení literárně zaměřeného e-zinu svázaného s webem Knihovnice.cz.
Article
17
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 29, 2015, č. 2, s. [57]
Annotation: Zpráva o novém webovém projektu časopisu Host H70.
Article
18
In: Universitas. -- ISSN 1211-3387. -- Roč. 50, 2017, s. 2-3
Annotation: Úvodní slovo mimořádného čísla k 50. výročí časopisu, časopis od roku 2017 přechází do elektronické podoby.
Article
19
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 30, 2016, č. 3, s. 11-13
Annotation: Článek o změnách v obsahové náplni a v grafické podobě časopisu Duha v letech 2007-2016.
Article
20
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 111, 15. 5., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 6, č. 18, s. 4
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 6, 2019, č. 18, 15. 5.
Annotation: Glosa u příležitosti vydání 100. internetového čísla literárního časopisu "Divoké víno".
Article