By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 12, 2013, č. 10, říjen, s. 9-13
Annotation: Vzpomínková reportáž o emigraci do USA v r. 1963.
Article
2
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 15, 2016, č. 11, listopad, s. 16-18
Annotation: Vzpomínky na převoz z Athén do utečeneckého tábora v Německu.
Article
3
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1969, 25. 6., 30. 7., příl.
Annotation: Otištění ukázek z emigrantského časopisu.
Article
5
online
In: Nový Brak [samizdat]. -- Č. 5, [1983], s. [60]
Annotation: Fejeton z emigrace ve Vídni týkající se zejména Maďarů a jedné výstavy obrazů.
Article
6
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1971, č. 24, 16. 6., příl., s. 1-16
Annotation: Některé údaje se týkají spisovatelů.
Article
7
In: Sborník filologický. -- Roč. 4, 1913, s. 207-231
Annotation: Pozorování fonetická. Poznámky hláskoslovné. Zvláštnosti kmenoslovné. Zvláštnosti tvaroslovné. 1. Skloňování. a) jmen podstatných b) Skloňování...
Article
8
In: Nový Prostor. -- ISSN 1213-1911. -- R. 2014, č. 444, 17. 9., s. 14
Annotation: Životopisné vyprávění v čísle, jehož tématem je emigrace.
Article
9
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 45, 2015, č. 5, 15. 10., s. 112
Annotation: Rozhovor, mj. o emigraci nejen v roce 1968.
Article
10
In: Svobodný zítřek. -- ISSN 2336-8616. -- Roč. 2, 1946, č. 14, 4. 4., s. 5
Annotation: Reportáž.
Article
11
In: Protimluv. -- ISSN 1802-0321. -- Roč. 13, 2014, č. 3/4, s. 8-14
Annotation: Rozhovor s běloruským spisovatelem o jeho emigraci do Česka, Bělorusku a literatuře. Na s. 15-16 jsou otištěny ukázky z jeho tvorby a biografická...
Article
12
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 9, 2010, č. 1, leden, s. 16-19
Annotation: Zápis z deníku ze 4. března 1992 (Hamburk).
Article
13
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 190, 21. 8., s. 1-2
Annotation: Úvaha o čs. obchodu v emigraci.
Article
14
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 26, 2016, č. 299, 23. 12., příl. Magazín Právo, s. 14-17
Magazín Právo. -- 26. 12. 2016
Annotation: Rozhovor.
Article
15
by Vaculík, Jaroslav, 1947-2021
Published Brno : Masarykova univerzita, 2002.
Annotation: Přehledová studie, s Úvodem (s. 5) a s kapitolami: Emigrace (s. 6-34: Náboženská emigrace, Hospodářská emigrace, Politická emigrace /po roce...
Book
16
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 24, 2013, č. 42, 17. 10., s. 48-52
Annotation: Rozhovor o divadle, emigraci a politice.
Article
17
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 78, 3. 4., s. 8
Annotation: Rozhovor s novinářem, který se natrvalo vrátil do Prahy.
Article
18
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 22, 2012, č. 234, 6. 10., příl. Magazín Právo, s. 22-25
Annotation: Rozhovor s J. Hasilem, který se stal předobrazem k postavě převaděče ve filmu Král Šumavy. D. J. Žák o něm napsal dokumentární román.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 11, 2000, č. 4, 24. 2., s. 11
Annotation: Z příspěvku na konferenci SVU 24. - 26. 4. 1999 v Minneapolisu; týká se emigrantů a exulantů a našeho vztahu k nim.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 54, 1974, č. 10, 12. 1., s. 3
Annotation: O výstavě K tradicícm společného boje našich národů proti fašismu instalované v Kulturním a informačním středisku NDR a dokumentující německou...
Article