By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 31, 2020, č. 18, 30. 4., s. 57
Annotation: Báseň; připojena nepodepsaná anotace knihy "Lidová tvořivost".
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 2, 9. 1., s. 2
Annotation: Kritická glosa k dvěma mírně erotickým básním B. Macha Za záclonou, Bezesná noc, publikovaným pod názvem Verše psané do větru v Zemědělských...
Article
3
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 29, 2018, č. 265, 14. 11., s. 16
iDnes.cz [online]. -- 15. 11. 2018
Annotation: Zpráva o vydání sbírky "Erekce srdce".
Article
4
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 278, 30. 11., příl. Magazín, s. 32-35
Magazín. -- 29. 12. 2019
Annotation: Článek o erotických verších "Rytíř Smil", jejichž autorství je připisováno J. Vrchlickému.
Article
5
In: Erotinky. -- s. 4
Annotation: Předmluva; - s biografickou poznámkou o autorovi (s. [58], s fot.).
Book Chapter
6
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 19, 2012, č. 37, 10. 9., s. 4
Annotation: Úryvek z dopisu čtenáře k článku I. Motýla o J. Vrchlickém "Básníka musí bolet srdce" v Týdnu č. 36/2012.
Article
7
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 23, 2013, č. 36, 27. 8., s. 9
Annotation: Poznámka o J. Krejcarové a jí věnovaném rozhlasovém pořadu.
Article
8
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2014, č. 57, s. 124
Annotation: Poznámka k bibliofilskému tisku, který připravili K. Zlín (eroticky laděné kresby) a P. Payen-Appenzeller (básně na motivy kreseb) pro francouzské...
Article
9
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 18, 2021, č. 1, s. 58-60
Annotation: Článek věnovaný rozboru erotických motivů v poezii S. K. Neumanna; připojeny úryvky jeho básní a bio-bibliografická poznámka (s. 60).
Article
10
In: Pagát. -- R. 1998, č. 3, 30. 5., s. 16-17
Annotation: Interpretace básní V. Školaudyho, otištěných ve sborníku budovatelské poezie z r. 1949.
Article
11
In: Tváře normalizace. -- ISBN 978-80-907652-6-9. -- S. 104-111
Annotation: Stať věnovaná české literatuře v období normalizace sleduje básnickou kariéru K. Sýse jakožto jednoho z mladých autorů, kteří zaplnili místa...
Book Chapter
12
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 26, 2019, č. 19, 29. 4., s. 34
Annotation: Článek o milostné poezii, mj. zmíněn K. H. Mácha, P. Borkovec, I. Wernisch, V. Slíva a J. H. Krchovský.
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 13, 24. 6., s. 13
Annotation: Úvaha o jazyku, který se pojí s erotikou v literatuře, na základě veršů J. Kainara, P. Hrbáče, P. Krále, J. H. Krchovského nebo T. Mazáče.
Article
14
In: Kluby poetických sprosťáků. -- S. 5-6
Annotation: Předmluva; s průběžnými bio-bibliografickými poznámkami o zastoupených autorech.
Book Chapter