By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"esej" » "eseje"
1
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 13, 2017, č. 6, 15. 3., s. 2
Annotation: Úvodník, obsahuje úvahu o eseji jako literárním žánru. Eseji je věnováno celé číslo A2.
Article
2
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1981, č. [8], listopad, s. [86]-[98]
Annotation: Esej francouzského básníka a dramatika o principech divadla, o dramatické tvorbě a společenských problémech, psaný formou deníkových záznamů.
Article
3
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 1, 2005, č. 0, 29. 9., s. 6
Annotation: Recenze s mezititulky Summa, O zralosti romanopisce, Světová literatura; obecně o Kunderově esejistice.
Article
4
online
In: Literarni.cz [online]. -- ISSN 1803-0998. -- 16. 2. 2015
Annotation: Ukázka; připojena anotace.
Article
5
6
In: Teologie & společnost. -- ISSN 1214-0740. -- Roč. 1 (9), 2003, č. 1, s. 45-46
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 52, 2004, č. 1, únor, s. 89-92
Annotation: Zamyšlení nad filosofickou esejistikou v souvislosti se zavedením rubriky Esej do Filosofického časopisu.
Article
8
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 9, 1999, č. 156, 8. 7., s. 10
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 12, 2008, č. 46, červen, s. 4-5
Annotation: Výběr z knihy Umění číst, sv. 17.
Article
10
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 12, 2008, č. 47, září, s. 3-4
Annotation: Esej.
Article
11
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 7, 1997, č. 177, 31. 7., příl. Salon, č. 26, s. 1
Annotation: Esej o zlu jako součásti systému, autor rozebírá názory Bernarda Mandevilleho z knihy The Fable of Bees, Londýn, 1714.
Article
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 24, 2011, č. 282, 3. 12., příl. Orientace, s. 24
Annotation: Recenze.
Article
13
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [17], 1970, jaro/léto, s. 18-19
Annotation: Esej o vztahu uměleckého (textového) "obsahu" a materiální (knižní) "formy"; výchozí je teze, že podoba knihy je vždy interpretací slovesného...
Article
14
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1982, č. [7], září, s. [93]-[96]
Annotation: Dva satirické eseje o psychologii člověka. Výňatky z knihy "Male listy" vydané v Krakově 1982.
Article
15
In: Soudobé dějiny. -- ISSN 1210-7050. -- Roč. 10, 2003, č. 3, s. 426-428
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 63, 2015, č. 5, listopad, s. 730-745
Annotation: Esej.
Article
17
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 108, 10. 5., s. 1 a 11
Annotation: Esej o Žižkovu jako kulturně-politickém fenoménu (včetně literárních konotací) vyvolaný zákazem levicové demonstrace Městskou částí Praha...
Article
18
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 27, 1980, č. 4, s. 395-396
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 23, 2012, č. 44, 29. 10. - 4. 11., s. 65
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 113, 14. 5., příl. Orientace, s. 6
Annotation: Recenze.
Article