By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Disk. -- ISSN 1213-8665. -- R. 2006, č. 16, červen, s. 123-129
Annotation: Studie dedikovaná Romanu Jakobsonovi; s poznámkou: "Základem tohoto textu, který nám Ivo Osolsobě poskytl ve vlastním českém překladu, byla jeho...
Article
2
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 47, 2010, č. 1, s. 71-95
Annotation: Překlad práce O. Zicha Hodnocení estetické a umělecké (r. 1916). První část studie byla otištěna in: Estetika č. 2/2009, s. 189-201.
Article
3
In: Výtvarná práce. -- Roč. 12, 1964, č. 4/5, 24. 3., s. 1-2
Annotation: K problematice vyjádření vztahu ke skutečnosti v soudobém socialistickém umění.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 11, 1962, č. 46, 17. 11., s. 3-4
Annotation: Rozhovor v rámci diskuse o současných problémech literatury.
Article
6
7
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 12, 1977, č. 12, s. 52-53
Annotation: Slovníkové heslo.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 1, 9. 1., s. 6-7
Annotation: Studie; předneseno na mezinárodní konferenci nitranského Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie, která se pod názvem Show - čo je vlastne...
Article
9
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 11, 1962, č. 36, 8. 9., s. 9
Annotation: K edinburgskému Mezinárodnímu festivalu umění 20.-24. 8.
Article
11
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 3, 1966, č. 2, květen, s. 186-187
Annotation: Referát o jednání 7.-8. 6. 1965.
Article
12
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 2, 1957, č. 5, květen, s. 127; č. 6, červen, s. 152; č. 7, červenec, s. 180
Annotation: Studie o vzájemném působení obsahu a formy umění z hlediska marxisticko-leninské estetiky.
Article
13
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 38, 2002, č. 1, s. 36-57
Annotation: Studie.
Article
14
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 43, 2008, č. 2, s. 21-23
Annotation: Studie pokušející se o vymezení "uměleckosti". Autor vychází z rozlišení pornografie a umění a odděluje přirozené a umělecké krásno. Kritérium...
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 6, 1962, č. 32, 9. 8., s. 1 a 3
Annotation: Pražský rozhovor.
Article
16
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 18, 1962, č. 257, 28. 10., s. 5
Annotation: Úvaha o současné literární situaci s kapitolami Smysl a poslání literárního díla a Nedílná odpovědnost kritiky a spisovatele.
Article
17
In: Nová mysl. -- ISSN 0322-905X. -- Roč. 30, 1976, č. 1, leden, s. 92-95
Annotation: O základních východiscích marxistické kritiky.
Article
18
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 8, 1973, č. 5, s. 1-3
Annotation: Úvaha o estetických hodnotách a o estetickém zážitku.
Article
19
by Studený, Jiří, 1960-
Published Praha : [s. n.], 1999.
Annotation: Studie s částmi: 1) Pojmy a východiska, 2) Tradiční typ autorství, 3) Moderní typ autorství, 4) Umělecká tvorba jako svoboda jednání a rozhodování,...
Book
20
by Zuska, Vlastimil, 1951-
Published Praha : Triton, 2002
Annotation: Obraz současné estetiky podaný v třech tématech (viz název práce), obsahujících vždy teoretickou část a následně její aplikaci na konkrétní...
Book