By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Kohák, Erazim, 1933-2020
Published Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2016.
Annotation: Monografie přináší meditativní úvahy českého filozova a ekologa; Erazim Kohák v textech, jejichž kořeny sahají do amerického exilu v 80. letech...
Book
2
by Moravec, Václav, 1974-
Published Praha : Academia, 2020.
Annotation: Monografie se zabývá novinářskou etikou jakou součástí aplikované etiky a analyzuje eticky sporné oblasti činnosti novinářů; s uvedenou předmluvou...
Book
3
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1985, č. [9], listopad, s. [65]-[73] [1]-9
Annotation: Polemika o etice, vlivu a významu politiky.
Article
4
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 16, 1987, č. 7, září, s. 52-57
Annotation: O etickém faktoru v básnické tvorbě.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 1, 1968, č. 2, 14. 11., s. 4
Annotation: Článek o etice novinářské, zejména v současné situaci.
Article
6
In: České slovo. -- Roč. 16, 1924, č. 178, 30. 7., s. 5
Annotation: O kluzkostech na pražských jevištích, které k nám nepřicházejí z Francie, jak se často soudí, nýbrž z Vídně a z Německa, a které jsou...
Article
7
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 233, 5. 10., s. 7
Annotation: Fejeton o zlomyslnosti v našem tisku.
Article
8
In: Literka. -- Roč. 14, 2020, č. 10, 7. 10., s. [4]
Annotation: Recenze na knihu V. Moravce "Proměny novinářské etiky".
Article
9
by Sláma, Bohumil
Published Brno : Atelier Sláma, 2010.
Obsah knihy
Annotation: Shrnující publikace k odkazu T. G. Masaryka.
Book
10
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 51, 2000/2001, č. 7/8, s. 181-85
Annotation: Příspěvek k diskusi o etickém dosahu literatury.
Article
11
by Schrader, Herbert Ludwig, 1919-
Published Praha : Odeon, 1967
Annotation: Kniha, mj. s kapitolami Strom vědění (o teorii informací) a Kód života (o etické stránce zásahu biochemiků v genetice).
Book
12
online
Webarchiv
In: Lázeňský host [samizdat]. -- R. 1986, č. 1, s. 57-60
Annotation: Výňatek z knihy P. Sorokina - kapitola zaměřená na krizi etiky a práva.
Article
13
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1984, č. [8], říjen, s. [49]-[56]
Annotation: Recenze.
Article
14
Published Praha : František Stárek, 1990-1995
...etika...
Serial
15
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 27, 1947, č. 128, 3. 7., s. 2.
Annotation: Článek (psaný k příležitosti návštěvy zástupců novinářských organizací z 31 zemí) shrnuje opatření v oblasti žurnalistiky, která byla...
Article
16
by Eco, Umberto, 1932-2016
Published Praha : Argo, 2013.
Annotation: Výbor z esejistických textů U. Eca vzniklých v posledním desetiletí.
Book
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 19, 16. 11., s. 9
Annotation: Úvaha.
Article
18
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 37, 1997, č. 13, 9. 4., s. 2
Annotation: Poznámka k vydání; v knize se mj. vyjadřují ke kouření známé osobnosti (též z literárního a uměleckého světa).
Article
19
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 8, 1966, č. 1, leden, s. 48-50
Annotation: Mj. o sexuální tematice v literatuře. Z cyklu Sexus - Erós - Múzy.
Article
20
online
In: Ječmínek [samizdat]. -- [Roč. 2], 1982, [č. 3], duben, s. 4-5
Annotation: Úvaha o kompromisech v nelehké době. Máme být věrni svým ideálům, má to smysl? Kompromisy mají své výhody a nevýhody. Nekompromisní postoje...
Article