By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"etnografie" » "monografie"
1
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 279, 6. 12., s. 1-2
Annotation: Fejeton o sjezdu národopisných pracovníků.
Article
3
In: Moravská Orlice. -- Roč. 18 (27), 1889, č. 4, 5. 1., s. 1
Annotation: (Začátek "Klepů" viz v MO 1888, v č. 291. Dosažitelný exemplář MO 1889 je defektní, chybí 1. číslo.) Podtitul II. dílu - "Návštěva u báby...
Article
4
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 181, 5. 8., s. 7
Annotation: Článek o významu národopisu pro slovanské národy.
Article
5
In: Čas. -- Roč. 9, 1895, č. 21, 25. 5., s. 320-323
Annotation: Dne 15. 5. 1895 byla otevřena národopisná výstava, která je doplňkem jubilejní zemské výstavy pořádané v r. 1891; autor úvodníku ji chápe...
Article
6
In: Národopisné aktuality. -- ISSN 0323-2441. -- Roč. 25, 1988, č. 3, s. 194-195
Annotation: Rakovník, 17.-18. 11. 1987.
Article
7
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 56, 1969, č. 5, únor 1970, s. 305-306
Annotation: Recenze tematického čísla; hodnoceno se zřetelem k etnografii.
Article
8
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 80, 1993, č. 2, s. 155-156
Annotation: Zpráva o konferenci konané 26.-29. 4. 1992; některé referáty s literární tematikou.
Article
9
10
In: Věstník České akademie věd a umění. -- Roč. 52, 1943, č. 1, s. 74
Annotation: ...o činnosti národopisné komise za rok 1942. Národopisná komise.
Article
11
In: Podřipan. -- Roč. 10, 1879, č. 9, 8. 5., s. 2
Annotation: Zpráva o činnosti na úseku sbírání lidových pohádek, říkadel, her aj.
Article
12
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 84, 9. 4., s. 5
Annotation: K založení národopisného ústavu, zvláště o významu sbírání lidové slovesnosti.
Article
13
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1984, č. [9], listopad, s. [112]-[114]
Annotation: Úvaha o habánské kultuře.
Article
14
by Soukup, Václav, 1957-
Published Praha : Univerzita Karlova, 1994.
Annotation: Monografie, s kapitolami: Člověk a kultura jako předmět antropologického výzkumu, Základní oblasti výzkumu sociální a kulturní antropologie,...
Book
15
In: Národní listy. -- Roč. 31, 1891, sv. 1, č. 202, 25. 7., Příloha, s. 3
Annotation: O významu zkoumání lidového umění - o lidovém folkloru a zásadách, dle nichž má býti při hodnocení folkloru postupováno.
Article
16
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 74, 1987, č. 1, březen, s. 49-50
Annotation: O národopisné sekci konference Studentské vědecké, odborné a umělecké činnosti (Praha, 23. 4. 1986).
Article
17
by Lévi-Strauss, Claude, 1908-2009
Published Liberec : Dauphin, 1996.
Annotation: Monografie; s Poznámkou k českému vydání (s. 331-333).
Book
18
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 148, 27. 6., příl. Salon, č. 1130, s. 15
Salon. -- 10. 7. 2019
Annotation: Rozhovor.
Article
19
In: Osvěta. -- Roč. 14, 1884, č. 1, s. 46-60; č. 2, s. 149-158; č. 3, s. 232-243
Annotation: Ethnografický obrázek z jihovýchodní Moravy. S doklady lidové poesie.
Article
20