By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
3
In: Malovaný kraj. -- ISSN 0323-1542. -- Roč. 38, 2002, č. 6, listopad/prosinec, s. 13
Annotation: Rozhovor s etnografem.
Article
4
In: Ostravský kulturní měsíčník. -- ISSN 0139-6749. -- Roč. 4, 1979, č. 10, říjen, s. 68-69
Annotation: Jedna z kapitol seriálu.
Article
5
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 66, 1979, č. 2, září, s. 73-80
Annotation: O námětech a žánrech dělnického folklóru.
Article
7
8
In: Rodným krajem. -- ISSN 1210-6135. -- Sv. 17, 1998, s. 28-29
Annotation: O odlišných podobách textu písně.
Article
9
In: Slovácko. -- ISSN 0583-5569. -- Roč. 12/13, 1971/1972, s. 23-30
Annotation: Stať.
Article
10
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 60, 1973, č. 1, březen, s. 49-57
Annotation: S ukázkami.
Article
11
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 60, 1973, č. 1, březen, s. 3-13
Annotation: S ukázkami.
Article
12
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 51, 1964, č. 4, červenec, s. 242-256
Annotation: Soupis knih a článků.
Article
13
14
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 54, 1967, č. 3, červen, s. 133-144
Annotation: O významu, organizaci, průběhu a výsledcích akce v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
Article
15
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 46, 1977, č. 2, s. 215-219
Annotation: Kritický přehled novější literatury.
Article
17
In: Národopisné aktuality. -- ISSN 0323-2441. -- Roč. 14, 1977, č. 2, s. 115-120
Annotation: Soupis zahrnující období od padesátých let do současnosti.
Article
18
In: Ostravský večerník. -- ISSN 1212-7078. -- Roč. 10, 1977, č. 79, 22. 4., s. 5
Annotation: Zvláště o hornickém humoru.
Article
19
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 64, 1977, č. 2, červen, s. 95-99
Annotation: S tematickým soupisem a bibliografií (s. 96-99).
Article
20