By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"exil" » "emil"
1
...exil...
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 36, 1956, č. 161, 10. 6., s. 4
Annotation: Mj. kritika projevu J. Seiferta na II. sjezdu SČS a pozornosti, jíž se projevu dostalo na Svobodné Evropě: "...ale svědomím svého lidu nebyl nikdy...
Article
2
In: Vital. -- Roč. 10, 2015, č. 4, prosinec 2016/únor 2017, s. 18-19
Annotation: Článek o exulantech a jejich aktivitách po r. 1948. První část (Vital, č. 3/2015) se týkala uprchlických táborů v západní Evropě.
Article
3
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 42, 2012, č. 4, 16. 8., s. 89-95
Annotation: Úryvky z dopisů, s úvodní poznámkou J. Kratochvila a připojenými biografickými poznámkami o autorovi i adresátovi.
Article
4
In: Polygon. -- ISSN 1660-1386. -- R. 2001, č. 6, 1. 10., s. 53-54
Annotation: Rozhovor o krajanech, časopisech pro ně a pozastavení podpory časopisu Český dialog.
Article
5
6
In: Český dialog. -- ISSN 1210-2784. -- R. 2009, č. 5/6, květen/červen, s. 46
Annotation: O zániku periodika v roce 2008 po 42 letech.
Article
7
In: Interview. -- ISSN 2336-6060. -- Roč. [2], 2016, č. 4, duben, s. 60-66
Annotation: Rozhovor.
Article
8
In: Demokracie v exilu (Mnichov). -- Roč. 2, 1956, č. 9, září, s. 1
Annotation: Úvodník šéfredaktora k 1. výročí časopisu.
Article
9
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 50, 2020, č. 3, 11. 6., s. 111-112
Annotation: Článek stručně připomíná historii Literárních novin.
Article
10
In: Malovaný kraj. -- ISSN 0323-1542. -- Roč. 49, 2013, č. 5, září/říjen, s. 16-17
Annotation: Rozhovor. Doplněno o medailonek "Jaroslav Hutka (*21. 4. 1947, Olomouc).
Article
11
In: Americké listy. -- ISSN 0517-5992. -- Roč. 11, 2000, č. 10, 18. 5., s. 6
Annotation: O historii českého tisku v Americe; s otištěním pozdravných dopisů státních představitelů, mj. od V. Havla (datováno v Praze 27. 4. 2000).
Article
12
In: Umění. -- ISSN 0049-5123. -- Roč. 51, 2003, č. 1, s. 44-52
Annotation: Esej (Revoluční síla exilového smíchu: gender, karikatura a protifašistické hnutí v předválečném Československu. Případ Simplicus) se zabývá...
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 12, 2001, č. 18, 2. 5., s. 3
Annotation: O zadržené zásilce exilové literatuty ze zahraničí v dubnu 1981.
Article
14
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 5, 2001, č. 19, září, s. 48-49
Annotation: Vzpomínka na pobyt v exilu a návrat do Česka.
Article
15
In: Knihy 99. -- ISSN 1211-0620. -- Roč. 9, 1999, č. 6, 22.-27. 2., s. 14
Annotation: Rozhovor.
Article
16
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 1999, č. 9, 29. 4., s. 6
Annotation: Článek o knize o německých exulantech - o části věnované ČSR.
Article
17
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 10, 1999, č. 234, 7. 10., s. 18
Annotation: Zpráva o trojčísle věnovaném převážně literární a dramatické tvorbě v exilu.
Article
18
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 68, 22. 3., s. 9
Annotation: Zpráva o konferenci o politickém a literárním exilu v Praze a ČSR v letech 1933-38 konané ve dnech 17. a 18. 3. 94 v Praze.
Article
19
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 50, 1994, č. 69, 23. 3., s. 7
Annotation: Referát o kolokviu na téma Politický a literární exil v Praze v letech 1933 až 1938 (Praha 17.-19. 3.).
Article
20
In: Metropolitní telegraf. -- Roč. 1, 1992, č. 19, 19. 9., s. 5 přílohy
Annotation: Osobní vzpomínky J. P. - další část dosud nepublikovaného rukopisu.
Article