By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Fragment K [samizdat]. -- R. 1988, č. 4, s. 114
Annotation: Recenze na knihu Ivana Kadlečíka.
Article
2
In: Zpravodaj (Wintertuhr-Obstladen). -- Roč. 6, 1973, č. 8, [srpen], s. 18-19
Annotation: O vydávání českých knih v exilu.
Article
4
Published Frankfurt/M : Dialog, 1987.
Annotation: V tiráži s podtitulem Katalog exilové literatury pro knihkupectví Dialog, Gutleutstr. 13, D-6000 FFM 1.
Book
5
In: Sklizeň (Hamburg). -- Roč. 5, 1957, č. 7 (55), červenec, s. 9-10
Annotation: Část memoranda, určeného americkému kongresu, požadujícího mj. i podporu literární aktivity v řadách exilu.
Article
6
In: Zpravodaj (Wintertuhr-Obstladen). -- Roč. 16, 1983, č. 10, 8. 10., s. 32-33
Annotation: Úvaha o odezvě exilových knih v zahraničí.
Article
7
In: Národní politika (Mnichov). -- Roč. 15, 1983, č. 8 (168), srpen, s. [5]
Annotation: Též o exilové literatuře; s dodatečnou poznámkou autora o zkrácení z němčiny přeloženého textu (NP, č. 9/10 (169/170), s. 4).
Article
8
In: Národní politika (Mnichov). -- Roč. 15, 1983, č. 8 (168), srpen, s. [1]
Annotation: O vydávání děl zakázaných a exilových autorů z doby nacismu (v NDR).
Article
9
10
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 5. 11. 2016
Annotation: Povídka.
Article
11
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 18. 6. 2016
Annotation: Povídka.
Article
12
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 11. 6. 2016
Annotation: Povídka.
Article
13
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 14. 1. 2017
Annotation: Povídka.
Article
14
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1987, č. [2], únor, s. [92]-[96] [1]-5
Annotation: Recenze knihy rozhovorů s dvanácti polskými spisovateli o jejich politických postojích v letech 1945 až 1955 a jejich politickém vývoji po zkušenostech...
Article
15
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 22. 9. 2018
Annotation: Povídka.
Article
16
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [7], 1987, č. 4, s. 1-6
Annotation: Ukázky z esejisticko-publicistických textů významného středoevropského modernisty, které jsou stylizovány jako deníkové záznamy; autor se polemicky...
Article
17
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 3. 12. 2016
Annotation: Povídka.
Article
18
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 19. 11. 2016
Annotation: Povídka.
Article
19
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 14. 6. 2017
Annotation: Povídka.
Article
20