By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 39, 15. 2., s. 7
Annotation: O knize.
Article
2
In: Listy. -- ISSN 2336-8535. -- Roč. 1, 1946/1947, č. 3, 15. 2. 1947, s. 360-363
Annotation: Studie. Ve středu úvah J. Patočky stojí základní otázka, zda je existencialismus schopný transcendence (dle transcendentalismu nelze vysvětlit...
Article
3
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 27, 1947, č. 124, 29. 5., s. 2.
Annotation: Autor článku s kriticky vymezuje proti 3. číslu Listů pro umění a filosofii, které je věnováno existencialismu.
Article
4
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 7, 1970, č. 2, květen, s. 103-120
Annotation: O koncepcích estetického myšlení čelných existencialistů a jejich předchůdců.
Article
5
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 51, 1. 3., s. 5
Annotation: Úvaha.
Article
6
In: Listy. -- ISSN 2336-8535. -- Roč. 2, 1948, č. 2, 14. 1., s. 69-87.
Annotation: J. Chalupecký se ve své stati snaží postihnout kritické postoje českých intelektuálů a filosofů, které směřujípředevším k filosofii existencialismu,...
Article
7
by Sartre, Jean-Paul, 1905-1980
Published New York : Vintage Books, 1968.
Annotation: Monografie se zabývá vztahem mezi marxismem a existencialismem a ohledává možnosti jejich vzájemné kompatibility; s medailonem autora (s. [183]).
Book
8
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 3, 1947/1948, č. 32, 30. 4. 1948, s. 11
Annotation: Recenze.
Article
9
10
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 14, 1965, č. 6, 6. 2., s. 9
Annotation: Rozhovor o koexistenci západní a východní kultury, o filosofických kritériích při literárním rozboru, o francouzské poezii a existencialismu.
Article
12
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 27, 1947, č. 288, 11. 12., s. 2.
Annotation: Článek se věnuje orientaci české kultury, vymezuje se vůči "západním směrům", mezi něž počítá existencialismus.
Article
13
online
In: PARAF [samizdat]. -- Č. 1, 1985, s. 86-98
Annotation: Překlad textu významného existenciálního myslitele a interpreta židovských duchovních tradic, doplněný vstupní bio-bibliografickou a terminologickou...
Article
14
by Fink, Eugen, 1905-1975
Published Praha : ISE : Oikoymenh, 1996.
Annotation: Text přednášky přednesené v zimním semestru 1955/56 na univerzitě ve Freiburku im Breisgau.
Book
15
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 4, 1948, č. 66, 19. 3., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
16
17
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 4, 1995, č. 16, 19. 1., s. 11
Annotation: Obsahový přehled monotematického čísla 27.
Article
18
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1978, č. 23, 7. 6., s. 19-20
Annotation: Heslo.
Article
19
by Szaló, Csaba, 1968-
Published Praha : Brno : Sociologické nakladatelství (SLON) ; Masarykova univerzita, 2017.
Annotation: Monografie nabízí možný způsob porozumění obrazu vykořeněnosti dnešního člověka prostřednictvím interpretace našich sdílených smyslových...
Book
20
In: Čti. -- ISSN 2336-8446. -- Roč. 1, 1947, č. 3, prosinec, s. 21
Annotation: Článek o vztahu marxismu a existencialismu.
Article