By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Vaše Literatura [online]. -- 9. 1. 2010
Annotation: Článek pojednává o expresionismu ve světové a české literatuře.
Article
2
3
...expresionismus...
In: Divadlo. -- Roč. 20, 1969, č. [4], duben, s. 59-70
Annotation: O scénických prostředcích expresionistického divadla.
Article
4
...expresionismus...
In: Estetická výchova. -- ISSN 0014-1283. -- Roč. 9, 1966/1967, č. 7-10, březen-červen 1967, s. 140, s. 160, s. 180, s. 198
Annotation: Slovníková hesla Abstraktní expresionismus, Konstruktivní tendence v abstraktní malbě, Dadaismus, Surrealismus.
Article
5
...expresionismus...
In: Výtvarná kultura. -- ISSN 0139-9365. -- Roč. 5, 1981, č. 3, s. 5-11
Annotation: Studie týkající se mj. J. Č.
Article
6
...expresionismus...
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1980, č. 23, 4. 6., s. 19-20
Annotation: Heslo.
Article
8
...expresionismus...
In: Haló, je tady vichr - vichřice!. -- s. 5-29
Annotation: Úvodní esej v antologii německé expresionistické literatury.
Book Chapter
9
...expresionismus...
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 16, 1969, č. 17, s. 36
Annotation: Recenze antologie.
Article
10
...expresionismus...
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 50, 1969, č. 227, 26. 9., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
11
...expresionismus...
In: Svět práce. -- ISSN 0139-6757. -- Roč. 2, 1969, č. 40, 8. 10., s. 10
Annotation: Recenze.
Article
12
...expresionismus...
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 16, 1968, č. 5, prosinec, s. 514-533
Annotation: Přehledová stať.
Article
13
...expresionismus...
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas philosophica. Philosophica - Aesthetica. Litteraria - Theatralia - Cinematographica. -- Sv. 9, sv. 1, 1993, s. 19-25
Annotation: K expresionistickým prvkům v dílech českých básníků 20. století.
Article
14
...expresionismus...
In: Lidové noviny. -- Roč. 30, 1922, č. 512, 12. 10., s. 7
Annotation: O Dehmelovi a expresionismu.
Article
15
...expresionismus...
online
In: Opera Slavica. -- ISSN 1211-7676. -- Roč. 12, 2002, č. 3, s. 21-31
Annotation: Studie.
Article
16
...expresionismus...
In: Divadlo. -- Roč. 18, 1967, č. 4, duben, s. 34-39
Annotation: Studie.
Article
17
...expresionismus...
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 8, 1966, č. 11, listopad, s. 86-90
Annotation: Přehled.
Article
18
...expresionismus...
In: Prager Presse. -- Roč. 14, 1934, č. 99, 12. 4., odpolední vydání, s. 9
Annotation: Klička Benjamin, Ejhle občan. Román. Živé knihy, roč. XII, sv. 3. Praha, Družstevní práce 1934. E. o tvůrčím postupu autora, jehož společenská...
Article
19
online
In: AB/Akademický bulletin [online]. -- R. 2021, č. 3, s. 26
Annotation: Anotace uvedené knihy.
Article
20
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 30, 2016, č. 4, s. 41
Annotation: Článek o konferenci "Brněnský expresionismus v poli meziválečné literatury", která proběhla v Moravské zemské knihovně na začátku září.
Article