By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 30, 2016, č. 4, s. 41
Annotation: Článek o konferenci "Brněnský expresionismus v poli meziválečné literatury", která proběhla v Moravské zemské knihovně na začátku září.
Article
2
3
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 18, 2008, č. 38, s. 93-104
Annotation: Studie o aktivitách V. Černého v časopise Host. Po úvodním náčrtu dobové situace v české avantgardě se autor koncentruje na texty V. Černého...
Article