By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 20, 24. 1., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 4, s. 1, 3
Annotation: Úvaha nad pražskými německými spisovateli a jejich vztahu k jiným evropským metropolím (Berlín, Vídeň, Lipsko, Paříž). Autoři knihy Tripolis...
Article