By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Časopis Moravského muzea. Vědy společenské = Acta Musei Moraviae. Scientiae Sociales. -- ISSN 0323-0570. -- Roč. 97, 2012, č. 1, s. 127-139
Annotation: Studie o vlivu poezie G. Trakla na českou poezii třicátých let dvacátého století (díky překladům B. Reynka), dále od let šedesátých (díky...
Article
2
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 22, 2006, č. 2, 3. 2., s. 53-54
Annotation: Recenze, T. Mann, O. Baum, H. Bahr a G. Krojanker jsou zmíněni jako adresíti Ungarových dopisů, A. Kubin jako rodák z Boskovic a ilustrátor jedné...
Article
3
by Hesse, Hermann, 1877-1962, Stromšík, Jiří, 1939-
Published Praha : Argo, 2002.
Annotation: Výbor z esejů, recenzí, kritik, dopisů, vzpomínkových a příležitostných textů; v oddílu Úvahy a imprese (s. 7-49) mj. s texty: Umělec a psychoanalýza,...
Book