By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 52, 2004, č. 3, červen, s. 441-443
Annotation: Referát o konferenci.
Article
2
by Štědroňová, Eva, 1946-
Published Brno : Host, 2016.
Annotation: Monografie je časově zaměřena na desátá léta dvacátého století, zejména na čtyři pozoruhodné roky před první světovou válkou, analyzuje...
Book
3
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 26, 2016, č. 46, 7. 11., s. 18
Annotation: Recenze.
Article
4
online
Webarchiv
In: Topzine [online]. -- ISSN 1803-9235. -- 28. 10. 2010
Annotation: Soubor anotací, mj. na sbírku básní J. Žily a monografii E. Jelínkové.
Article
5
In: Partonyma. -- ISSN 1805-8558. -- Roč. 3, 2014, č. 12, s. 3-6
Annotation: Literární rozbor prozaického díla L. Klímy.
Article
6
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 16, 1969, č. 17, s. 5-12
Annotation: O souvislosti F. H. s expresionismem, kubismem a s katolickými básníky; přednesený referát.
Article
7
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 2, 2017, č. 1, jún, s. 253-257
Annotation: Recenze.
Article
8
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 65, 2017, č. 3, červen, s. 454-459
Česká literatura v síti [online]. -- 21. 8. 2017
Annotation: Recenze.
Article
9
by Bělíček, Pavel, 1946-
Published Praha : Urania, 2008.
Annotation: S kapitolami: Májovský filantropismus 1861-1864; Májovská baladika 1864-1866; Mravoučný paternalismus 1865-1869; Ruchovská alegorická abstrakce...
Book
10
by Říhová, Zuzana, 1981-
Published Praha : Academia, 2016.
Annotation: Monografie představuje ryze autorské kulturně-historické pojetí literárního diskurzu v českém prostředí mezi lety 1919-1923, bipolárně předznamenané...
Book
11
by Bělíček, Pavel, 1946-
Published Praha : Urania, 2009.
Annotation: S kapitolami: Proletkult; Konservativní eternalismus 1920-1923; Státoprávní tradicionalismus; Legionářský tradicionalismus; Prosovětský biografismus;...
Book
12
by Moldanová, Dobrava, 1936-
Published Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, 2009.
Annotation: Skripta; - s Úvodní poznámkou (s. 4) a kapitolami: Na přelomu 80. a 90. let; Spory o realismus; Generace moderny; Poezie generace moderny; Literární...
Book
13
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Sv. 23/24, 2002, s. 19-59
Annotation: Přehledová studie o české literatuře v letech 1910-1938; nejen o uvedených spisovatelích.
Article
14
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 22, 2006, č. 2, 3. 2., s. 53-54
Annotation: Recenze, T. Mann, O. Baum, H. Bahr a G. Krojanker jsou zmíněni jako adresíti Ungarových dopisů, A. Kubin jako rodák z Boskovic a ilustrátor jedné...
Article
15
online
In: Porównania. -- ISSN 1733-165X. -- R. 2020, č. 27, s. [197]-217
Annotation: Studie o využití postavy Ofélie v české současné poezii a ve srovnání s evropskou expresionistickou poezií, obzvláště německou.
Article
16
online
In: Porównania. -- ISSN 1733-165X. -- R. 2012, č. 10, s. 161-[172]
Annotation: Studie o vztazích mezi tvorbou rakouského básníka G. Trakla a českou poezií. Autor se soustřeďuje na způsob, jakým poezie Trakla vstoupila do...
Article
17
by Schmid, Herta, 1942-
Published Praha : Karolinum, 2011.
Annotation: Výbor ze studií H. Schmidové; - s částmi: I. část. Z teorie pražského strukturalismu (s. 21-169, se studiemi: "Třífázový model" českého...
Book
18
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 56, 2008, č. 2, duben, s. 269-274
Annotation: Recenze.
Article
19
by Kučerová, Hana, 1931-2008
Published Ústí nad Orlicí : Oftis, 2011.
Annotation: Studie ze 60. let obhájená jako kandidátská disertace v roce 1967, vychází knižně poprvé; - s oddíly: Literární skupina a Host; Dvě vlny českého...
Book
20
Annotation: Sborník studií opírající se o dvě příručky vydané v roce 1991: Studie o české literatuře na přelomu století (Praha, Karolinum, red. J. Hrabáková);...
Book