By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [14], 1967, zima, s. 27
Annotation: Anotace výbor z básnických próz, v níž je připomenut Nezvalovo uznání Demlova talentu i blízkost Demlovy imaginace s úsilím mladých prozaiků...
Article
2
online
Webarchiv
In: Téma [online]. -- ISSN 1214-505X. -- Roč. 6, 2008, č. 30, 7. 9.
Annotation: Úvaha o J. Demlovi a L. Klímovi v kontextu českých literárních dějin a o vnímání jejich tvorby.
Article
3
In: Moji přátelé a smrt aneb Texty prvního expresionismu. -- s. 423-432
Annotation: Komentář; - třetí svazek sebraných spisů obsahuje beletristické texty: V Zabajkalí. Ze zápisků Neznámého (1912), Hrad Smrti (1912), Moji přátelé...
Book Chapter
4
online
In: Bohemica litteraria. -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 14, 2011, č. 2, s. 33-40
Annotation: Studie, zaměřující se v dané oblasti na motiv květin, především ve sbírkách J. Durycha a J. Demla.
Article
5
by Med, Jaroslav, 1932-2018
Published Svitavy : Roma : Trinitas ; Křesťanská akademie Řím, 2006.
Book
7
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 5, s. 688-693
Annotation: Studie, vycházející z textu přednášky na konferenci česko-německých historiků v Praze (září 2004), nejprve naznačuje problematičnost pojmového...
Article