By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 2, 2017, č. 1, jún, s. 253-257
Annotation: Recenze.
Article
2
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 65, 2017, č. 3, červen, s. 454-459
Česká literatura v síti [online]. -- 21. 8. 2017
Annotation: Recenze.
Article
3
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 61, 2013, č. 1, únor, s. 68-85
Annotation: Studie shrnuje různé podoby konceptualizace rané poválečné avantgardy. Zkoumá, jak se proměňovalo chápání atributů „expresionistické“...
Article
5
by Říhová, Zuzana, 1981-
Published Praha : Academia, 2016.
Annotation: Monografie představuje ryze autorské kulturně-historické pojetí literárního diskurzu v českém prostředí mezi lety 1919-1923, bipolárně předznamenané...
Book
6
In: Central Europe. -- ISSN 1479-0963. -- Vol. 14, 2016, No. 2, November, p. 125-140
Annotation: Studie se zabývá dichotomii mezi expresionismem (Literární skupina) a avantgardou (Devětsil) v české meziválečné literatuře. Autorka zohledňuje...
Article
7
by Moldanová, Dobrava, 1936-
Published Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, 2009.
Annotation: Skripta; - s Úvodní poznámkou (s. 4) a kapitolami: Na přelomu 80. a 90. let; Spory o realismus; Generace moderny; Poezie generace moderny; Literární...
Book
8
9
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Sv. 23/24, 2002, s. 19-59
Annotation: Přehledová studie o české literatuře v letech 1910-1938; nejen o uvedených spisovatelích.
Article
10
In: Vesmír. -- ISSN 0042-4544. -- Roč. 98 (149), 2019, č. 11, listopad, s. 656-658
Annotation: Úryvek z kapitoly publikované v knize "Literární kronika první republiky : události, díla, souvislosti"; připojena bio-bibliografická poznámka...
Article
11
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 18, 2008, č. 38, s. 93-104
Annotation: Studie o aktivitách V. Černého v časopise Host. Po úvodním náčrtu dobové situace v české avantgardě se autor koncentruje na texty V. Černého...
Article
12
by Kučerová, Hana, 1931-2008
Published Ústí nad Orlicí : Oftis, 2011.
Annotation: Studie ze 60. let obhájená jako kandidátská disertace v roce 1967, vychází knižně poprvé; - s oddíly: Literární skupina a Host; Dvě vlny českého...
Book