By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Vaše Literatura [online]. -- 9. 1. 2010
Annotation: Článek pojednává o expresionismu ve světové a české literatuře.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 3, 1947/1948, č. 48, 20. 8. 1948, s. 2
Annotation: Vzpomínka na L. Klímu a jeho úvahu Rozhodnutí se k Vznešenosti.
Article
3
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 24, 2015, č. 14, 1. 9., s. 7
Annotation: Referát.
Article
4
In: Partonyma. -- ISSN 1805-8558. -- Roč. 3, 2014, č. 12, s. 3-6
Annotation: Literární rozbor prozaického díla L. Klímy.
Article
5
online
Webarchiv
In: Téma [online]. -- ISSN 1214-505X. -- Roč. 6, 2008, č. 30, 7. 9.
Annotation: Úvaha o J. Demlovi a L. Klímovi v kontextu českých literárních dějin a o vnímání jejich tvorby.
Article
6
Annotation: Komentovaná antologie bohemikálních expresionistických dramat z let 1910-1924 (viz rozpis); s předmluvou A. Merenuse (s. 13-14), uvedenými studiemi,...
Book
9
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 5, s. 688-693
Annotation: Studie, vycházející z textu přednášky na konferenci česko-německých historiků v Praze (září 2004), nejprve naznačuje problematičnost pojmového...
Article