By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Vaše Literatura [online]. -- 9. 1. 2010
Annotation: Článek pojednává o expresionismu ve světové a české literatuře.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 3, 1947/1948, č. 48, 20. 8. 1948, s. 2
Annotation: Vzpomínka na L. Klímu a jeho úvahu Rozhodnutí se k Vznešenosti.
Article
3
online
In: Bohemica litteraria. -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 14, 2011, č. 1, s. 11-15
Annotation: Studie.
Article
4
5
In: Poezie slovinského expresionismu. -- S. 7-9
Annotation: Úvod ke studii, která se pokouší na konkrétních dílech z oblasti poezie a jejich interpretacích vyznačit historické chápání expresionismu...
Book Chapter
6
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 52, 2004, č. 3, červen, s. 441-443
Annotation: Referát o konferenci.
Article
7
by Štědroňová, Eva, 1946-
Published Brno : Host, 2016.
Annotation: Monografie je časově zaměřena na desátá léta dvacátého století, zejména na čtyři pozoruhodné roky před první světovou válkou, analyzuje...
Book
8
online
Webarchiv
In: Topzine [online]. -- ISSN 1803-9235. -- 23. 1. 2012
Annotation: Článek o životě a literárním díle J. Zahradníčka; připojen úryvek básně a citát.
Article
9
online
Webarchiv
In: Proudy : středoevropský časopis pro vědu a literaturu [online]. -- ISSN 1804-7246. -- Roč. 3, 2012, č. 1, 8. 9., s. 1
Annotation: Recenze publikací "Česko-slovenské vztahy ve 20. letech XX století" a "Základní problémy vývoje českého expresionismu" H. Kučerové.
Article
10
In: Sklizeň (Hamburg). -- Roč. 4, 1956, č. 10 (46), říjen, s. 9-10
Annotation: Recenze souboru esejů anglického kritika českého původu (nar. v Praze); mj. o jeho hodnocení: Kafka Franz, a expresionismu.
Article
11
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 26, 2016, č. 46, 7. 11., s. 18
Annotation: Recenze.
Article
12
online
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 18, 2015, č. 2, 1. 12., s. [81]-90
Annotation: Studie se zabývá vznikem, interpretací a recepcí hry F. Wollmana.
Article
13
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [14], 1967, zima, s. 27
Annotation: Anotace výbor z básnických próz, v níž je připomenut Nezvalovo uznání Demlova talentu i blízkost Demlovy imaginace s úsilím mladých prozaiků...
Article
14
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 30, 2016, č. 4, s. 41
Annotation: Článek o konferenci "Brněnský expresionismus v poli meziválečné literatury", která proběhla v Moravské zemské knihovně na začátku září.
Article
15
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 24, 2015, č. 14, 1. 9., s. 7
Annotation: Referát.
Article
16
online
Webarchiv
In: Topzine [online]. -- ISSN 1803-9235. -- 28. 10. 2010
Annotation: Soubor anotací, mj. na sbírku básní J. Žily a monografii E. Jelínkové.
Article
17
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 4, 1979, č. 10, červen, s. 849-856
Annotation: Esej o původu, působení a práci řimsologické společnosti, která za svou bibli považuje "Krvavý román" J. Váchala, jejž zde autor zevrubně...
Article
18
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 5, 13. 5., s. 70-71
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Expresionistické drama z českých zemí. -- ISBN 978-80-200-3162-4. -- S. 43-56
Annotation: Studie se zabývá expresionistickou poetikou, českými expresionistickými divadelními hrami (jichž většina vznikla mezi lety 1919 a 1924), jejich...
Book Chapter
20
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 3, 2018, č. 1, jún, s. 123-129
Annotation: Studie je věnována německému básníkovi židovského původu H. Sonnenscheinovi a jeho vztahu s P. Bezručem.
Article