By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 18, 2015, č. 2, 1. 12., s. [81]-90
Annotation: Studie se zabývá vznikem, interpretací a recepcí hry F. Wollmana.
Article
2
In: Partonyma. -- ISSN 1805-8558. -- Roč. 3, 2014, č. 12, s. 3-6
Annotation: Literární rozbor prozaického díla L. Klímy.
Article
3
online
Webarchiv
In: Téma [online]. -- ISSN 1214-505X. -- Roč. 6, 2008, č. 30, 7. 9.
Annotation: Úvaha o J. Demlovi a L. Klímovi v kontextu českých literárních dějin a o vnímání jejich tvorby.
Article
4
In: Kontinuita [samizdat]. -- Č. 12/13/14, červenec/srpen/září 1989, s. 23-24
Annotation: Úryvek ze studie O. Horáka o díle L. Andrejeva, zařazný u příležitosti výročí autorova úmrtí.
Article
5
online
In: Porównania. -- ISSN 1733-165X. -- R. 2012, č. 10, s. 161-[172]
Annotation: Studie o vztazích mezi tvorbou rakouského básníka G. Trakla a českou poezií. Autor se soustřeďuje na způsob, jakým poezie Trakla vstoupila do...
Article
6
Published Stuttgart : J. B. Metzler Verlag, [2017].
Annotation: Výkladový slovník německé literatury českých zemí obsahuje hesla z dějin germanistiky a literární historie u nás, literární teorie (interkulturalita...
Book
7
by Kučerová, Hana, 1931-2008
Published Ústí nad Orlicí : Oftis, 2011.
Annotation: Studie ze 60. let obhájená jako kandidátská disertace v roce 1967, vychází knižně poprvé; - s oddíly: Literární skupina a Host; Dvě vlny českého...
Book
9
by Med, Jaroslav, 1932-2018
Published Svitavy : Roma : Trinitas ; Křesťanská akademie Řím, 2006.
Book