By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Bohemica litteraria. -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 14, 2011, č. 2, s. 33-40
Annotation: Studie, zaměřující se v dané oblasti na motiv květin, především ve sbírkách J. Durycha a J. Demla.
Article
2
by Moldanová, Dobrava, 1936-
Published Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, 2009.
Annotation: Skripta; - s Úvodní poznámkou (s. 4) a kapitolami: Na přelomu 80. a 90. let; Spory o realismus; Generace moderny; Poezie generace moderny; Literární...
Book
3
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Sv. 23/24, 2002, s. 19-59
Annotation: Přehledová studie o české literatuře v letech 1910-1938; nejen o uvedených spisovatelích.
Article
4
In: Vesmír. -- ISSN 0042-4544. -- Roč. 98 (149), 2019, č. 11, listopad, s. 656-658
Annotation: Úryvek z kapitoly publikované v knize "Literární kronika první republiky : události, díla, souvislosti"; připojena bio-bibliografická poznámka...
Article
5
Annotation: Sborník studií opírající se o dvě příručky vydané v roce 1991: Studie o české literatuře na přelomu století (Praha, Karolinum, red. J. Hrabáková);...
Book