By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


62
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 56, 2008, č. 2, duben, s. 269-274
Annotation: Recenze.
Article
63
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 20, 24. 1., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 4, s. 1, 3
Annotation: Úvaha nad pražskými německými spisovateli a jejich vztahu k jiným evropským metropolím (Berlín, Vídeň, Lipsko, Paříž). Autoři knihy Tripolis...
Article
64
Published Stuttgart : J. B. Metzler Verlag, [2017].
Annotation: Výkladový slovník německé literatury českých zemí obsahuje hesla z dějin germanistiky a literární historie u nás, literární teorie (interkulturalita...
Book
65
by Grebeníčková, Růžena, 1925-1997
Published Praha : Český spisovatel, 1995.
Annotation: Výbor z díla R. G., koncipovaný do dvou svazků, přináší v prvním svazku oddíl věnovaný problematice literárních žánrů ve 20. století...
Book
66
by Kučerová, Hana, 1931-2008
Published Ústí nad Orlicí : Oftis, 2011.
Annotation: Studie ze 60. let obhájená jako kandidátská disertace v roce 1967, vychází knižně poprvé; - s oddíly: Literární skupina a Host; Dvě vlny českého...
Book
67
Annotation: Sborník studií opírající se o dvě příručky vydané v roce 1991: Studie o české literatuře na přelomu století (Praha, Karolinum, red. J. Hrabáková);...
Book
71
by Moldanová, Dobrava, 1936-, Svoboda, Jiří, 1931-
Published Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, 2007.
Book
72
by Med, Jaroslav, 1932-2018
Published Svitavy : Roma : Trinitas ; Křesťanská akademie Řím, 2006.
Book
74
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 4, 2007, č. 7, s. 296-328
Annotation: Soubor vybraných diskusních příspěvků z kolokvia Řeč severu. Obsahuje následující texty.
Article
76
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 5, s. 688-693
Annotation: Studie, vycházející z textu přednášky na konferenci česko-německých historiků v Praze (září 2004), nejprve naznačuje problematičnost pojmového...
Article