By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: AB/Akademický bulletin [online]. -- R. 2021, č. 3, s. 26
Annotation: Anotace uvedené knihy.
Article
2
online
Webarchiv
In: Vaše Literatura [online]. -- 9. 1. 2010
Annotation: Článek pojednává o expresionismu ve světové a české literatuře.
Article
3
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 36, 1996, č. 12, 27. 3., s. 8
Annotation: Jubilejní medailón (nar. 1. 3. 1889), mj. o dramatické tvorbě O. K.
Article
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 61, 2014, č. 6, s. 462-490
Annotation: Studie o autobiografické novele Skúsenosť (Experience, 1902) Timravy s prvky modernismu.
Article
5
Published Koln : Praha : Regensburg : Wienland Verlag ; Národní galerie v Praze ; Stiftung Kunstforum Ostdeutsche Galerie, 2015.
Annotation: Katalog výstavy věnující se období, kdy Kokoschka pobýval v Československu, komentáře u vybraných děl z let 1934-1938 poukazují na Kokoschkův...
Book
6
In: Prager Presse. -- Roč. 6, 1926, č. 242, 4. 9., odpolední vydání, s. 6
Annotation: O odklonu od expresionismus a příklonu k civilismus a o přípravě hry bratří: Čapkové Stvořitelé (s navrhovanou změnou v názvu na Adam Stvořitel).
Article
7
online
Webarchiv
In: Pražské komunikace [samizdat]. -- R. 1985, č. 2, s. 86-89
Annotation: Esej o malířském díle bělorusko-francouzského malíře, význačeného reprezentanta expresionismu, kubismu a symbolismu; na rozdíl od analytického...
Article
8
by De Micheli, Mario, 1914-2004
Published Praha : SNKLU, 1964.
Annotation: Monografie s kapitolami Jednota dvacátého století (Umění a skutečnost, Obsah a forma, Odmítání umění pro umění, Tragický epilog), Příznaky...
Book
9
Published Praha : Národní galerie, 1994.
Annotation: Katalog výstavy (Jízdárna Pražského hradu 15. 12. 1994-19. 3. 1995), mj. se studiemi: Grebeníčková Růžena, Expresionismus jako hnutí a směr...
Book
10
online
Webarchiv
In: Pražské komunikace [samizdat]. -- R. 1985, č. 2, s. 90-91
Annotation: Krátké, autobiograficky zabarvené zamyšlení o zobrazování duchovní radosti v díle. Marka Chagalla.
Article
11
online
online
online
Webarchiv
Webarchiv
Webarchiv
In: Prostor : nezávislý časopis [samizdat]. -- Roč. 2, 1983, č. 5, prosinec, s. 25-32; 1984, č. 6, prosinec, s. 27-44; 1986, č. 7, červen, 87-109
Annotation: Úvaha nad charakterem Střední Evropy, její úlohou geografickou a především dějinnou. Hledá se jakýsi společný středoevropský povahový prototyp...
Article
12
online
Webarchiv
In: Kulturní noviny [online]. -- ISSN 1804-5693. -- R. 2015, č. 47, 23. 11.
Annotation: Autor se zamýšlí nad obrazy J. Valečky a jejich (možným) spojením s estetikou expresionismu a vyslovuje názor, že Valečka by mohl být vhodným...
Article
13
In: Sado-Maso [samizdat]. -- Č. 5, podzim 1985, s. [15]-[27]
Annotation: Rozhovor s E. Bondym, text manifestu surrealismu, tři básně E. Bondyho z roku 1960.
Article
14
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 4 [21], 2012, n. 4, p. 99-107
Annotation: Studie k postavení básníka R. M. Rilkeho v kontextu dobových uměleckých tendencí a směrů.
Article
15
Annotation: Katalog výstavy „Tváře expresionismu" reflektuje dobové výtvarné souvislosti a kulturní transfer mezi Slovinskem, Německem a Čechami; s životopisnými...
Book
16
In: Výtvarná práce. -- ISSN 2570-5520. -- Roč. 8, 1960, č. 18, 29. 9., s. 3
Annotation: Referát o výstavě výtvarného díla J. Čapka.
Article
17
In: Styx [samizdat]. -- Č. 6, 1968, s. 2-4
Annotation: Studie o vlivu surrealismu na německé moderní výtvarné umění formované expresionistickými tradicemi; zmiňována je mj. tvorba M. Ernsta, H. Bellmera...
Article
18
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 2, 2010, č. 4, s. 189-196
Annotation: Studie srovnává recepci jarmarečních obrázků v českém expresionismu a surrealismu (s obrazovou přílohou).
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 3, 1959/1960, č. 18, 16. 3. 1960, s. 2
Annotation: Medailon K. H. Hilara.
Article
20
In: Brno v minulosti a dnes. -- ISSN 0524-689X. -- Sv. 25, 2012, s. 337-375
Annotation: Studie k problematice avantgardních výstav a jejich dobové recepce na příkladu "Výstavy nového umění" v Brně v roce 1924; s oddíly: Berlín...
Article