By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+135, 2019, č. 12, s. 160
Annotation: Medailony.
Article
2
In: Český dialog. -- ISSN 1210-2784. -- Roč. 3, 1993, č. 13, 6. 7., s. 14-15
Annotation: Medailon.
Article
3
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 104, 5. 5., s. B4
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 30, 2017, č. 35, 10. 2., s. 11
Annotation: Polemika s reakcemi vyvolanými kritikou básně J. Žáčka "K čemu jsou holky na světě?".
Article
5
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 67, 2016/2017, č. 4, s. 201-203
Annotation: Medailon.
Article
6
In: Věstník Společnosti Anny Pammrové. -- R. 2014, č. 59, červen, s. 22-23
Annotation: Glosa k rozhlasovému pořadu "Anna Pammrová, a pioneering Czech feminist who lived off the grid".
Article
7
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 22, 2017, č. 1, s. 45
Annotation: Reakce na debatu nad básní J. Žáčka "K čemu jsou holky na světě", která podle některých kritiků podporuje genderový stereotyp o rolích mužů...
Article
8
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 27, 2020, č. 7, 3. 2., s. 28-31
Annotation: Článek o B. Němcové u příležitosti uplynutí 200 let od jejího narození; připojen rozhovor s J. Hruškou o vztahu současných studentů k této...
Article
9
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 22, 2017, č. 1, s. 54-55
Annotation: Rozhovor s J. Žáčkem o básni Maminka, která vyvolala debaty o jejím obsahu. Báseň podle některých kritiků podporuje genderový stereotyp o rolích...
Article
10
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 22, 2017, č. 1, s. 53-54
Annotation: Rozhovor mj. o básni J. Žáčka "K čemu jsou holky na světě", kterou rozpoutal svým komentářem na facebooku V. Klusák. Báseň podle některých...
Article
11
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 20, 23. 9., s. 6
Annotation: Vzpomínka na polskou literární historičku a teoretičku a feministku M. Janion, jejímž ústředním odborným zájmem byl romantismus.
Article
12
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 12, 15. 1., s. 11
Annotation: Úvaha o nové televizní sérii "Božena" o B. Němcové, která se začala po Novém roce vysílat na České televizi.
Article
13
online
Webarchiv
In: Český dialog [online]. -- R. 2021, č. [1], leden
Annotation: Recenze televizní série "Božena" o B. Němcové.
Article
14
online
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 50, 1. 3., s. 5, příl. Naše pravda, č. 9, s. III
Naše pravda. -- 1. 3. 2021
Annotation: Úvaha o vyznění televizní série "Božena" o spisovatelce B. Němcové. Autor sdílí a ve svém textu cituje názor M. Adama ze společnosti Táborští...
Article
15
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 22, 2017, č. 1, s. 47-49
Annotation: Reakce na debatu v tisku nad básní J. Žáčka "K čemu jsou holky na světě", kterou rozpoutal svým komentářem na facebooku V. Klusák. Báseň...
Article
16
In: Gender, Generations, and Communism in Central and Eastern Europe and Beyond. -- ISBN 978-0-367-42323-0. -- S. 247-262
Annotation: Studie se zabývá autobiografickým rozhovorem s J. Šiklovou "Bez ohlávky" a v něm zachyceným tématům ženské identity, českých dějin za éry...
Book Chapter
17
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 9. 1. 2020
Annotation: Esej polemicky reagující na text M. Placákové "Naděžda Plíšková a feministické umění za státního socialismu", publikovaný v internetovém...
Article