By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1985, č. 10, prosinec, s. [11]-[20] [1]-10
Annotation: Fiktivní rozhovor o architektonické koncepci pražského metra.
Article
3
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 11, 2007, č. 1, s. 73-76
Annotation: Úvaha. Text byl poprvé publikován (pod názvem La réelaité dépasse l'hyperréalisme) v Revue d'Esthétique 1, 1976, s. 139-148.
Article
4
online
In: Bohemica litteraria. -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 18, 2015, č. 1, s. 7-12
Annotation: Esej sumarizuje přístup k literární fikci, který vyvinuli představitelé teorie řečových aktů (autor fiktivního vyprávění předstírá autentické...
Article
5
In: Venkov. -- Roč. 38, 1943, č. 197, 24. 8., s. 4
Annotation: Článek na téma, kdy autor má právo přizpůsobovat si historickou pravdu a měnit ji v základech.
Article
6
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [3], březen, s. [5]-[14]
Annotation: Esej z roku 1951 o fiktivním světě poezie.
Article
8
by Iser, Wolfgang, 1926-2007
Published Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017.
Annotation: Monografie představuje klasické dílo známého kostnického profesora anglistiky a literární vědy a ukazuje v historické i systematické perspektivě...
Book
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 246, 20. 10., s. 10
Annotation: Glosa ke knize M. Viewegha.
Article
11
In: Pandora. -- ISSN 1801-6782. -- R. 2006, č. 12, květen, s. 51-54
Annotation: Studie.
Article
12
by Kokeš, Radomír D., 1982-
Published Praha : Akropolis, 2016.
Annotation: Monografie přibližuje stavbu postav, příběhů a fikčních světů na příkladu televizních seriálů, které vysvětluje skrze jejich vnitřní...
Book
13
In: Slovesná věda. -- ISSN 1803-0890. -- Roč. 4, 1950/1951, č. 4/5, s. 190-200
Annotation: Článek o významu znalosti faktografie pro literární dějiny.
Article
14
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 9, 2005, č. 2, s. 39-46
Annotation: Rozhovor s mezititulky Východiska zkoumání literární fikce a cesty pojmu možný svět, Ontologie a technologie fikce, Čas a dění fikčního světa,...
Article
15
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 11, 2007, č. 2, s. 52-62
Annotation: Překlad studie z roku 1978.
Article
16
17
In: Nový Prostor. -- ISSN 1213-1911. -- R. 2017, č. 503, 4. 9., s. 12-13
Annotation: Esej o vyprávění a mystifikaci. Téma čísla je fikce.
Article
18
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 11, 2007, č. 1, s. 61-69
Annotation: Studie. Text vyšel jako součást knihy J. R. Searla Expression and Meaning. Studies in the Theory od Speech Acts (Cambridge University Press, 1979),...
Article
19
by Zuska, Vlastimil, 1951-
Published Praha : Triton, 2002
Annotation: Obraz současné estetiky podaný v třech tématech (viz název práce), obsahujících vždy teoretickou část a následně její aplikaci na konkrétní...
Book
20
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 1, 1956/1957, č. 8, květen 1957, s. 197-199
Annotation: Úvaha o tom, zda v literatuře pro děti a mládež prozrazovat, kudy vede hranice mezi fakty a fikcí, založená na ohlasech autorovy tvorby pro děti.
Article