By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"film a literatura" » "film ceska literatura", "film ruska literatura", "film psana literatura"
1
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 37, 10. 9., s. 4
Annotation: Redakční shrnutí dlouhodobé diskuse.
Article
2
3
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 1, 1955, č. 142, 12. 9., s. [1].
Annotation: Zpráva informuje o možných důvodech nepřijetí historického filmu "Jan Hus" na filmovém festivalu v Benátkách.
Article
4
5
In: Otázky divadla a filmu. -- ISSN 2336-8578. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 2, s. 126-128
Annotation: Úvaha o umění jako obchodním artiklu.
Article
6
In: Iluminace. -- ISSN 0862-397X. -- Roč. 5, 1993, č. 2, s. 7-31; č. 3, s. 7-36
Annotation: Studie o souvislostech filmového umění a literatury.
Article
7
8
In: Iluminace. -- ISSN 0862-397X. -- Roč. 3, 1991, č. 2, s. 3-14
Annotation: Studie.
Article
9
In: Film a doba. -- ISSN 0015-1068. -- Roč. 29, 1983, č. 4, duben, s. 180-183
Annotation: Výňatek z knihy S. I. Frejlicha Zlatá filmová žatva.
Article
10
In: Film a doba. -- ISSN 0015-1068. -- Roč. 27, 1981, č. 3, březen, s. 161-163
Annotation: Obecná stať.
Article
11
In: Venkov. -- Roč. 36, 1941, č. 163, 13. 7., s. 5
Annotation: Režisérem Čáp František.
Article
12
In: Film a doba. -- ISSN 0015-1068. -- Roč. 3, 1957, č. 2, únor, s. 78-80
Annotation: Úvaha nad otázkou, za jakých podmínek lze o filmovém scénáři uvažovat jako o samostatném literárním žánru a kdy je pouze východiskem pro...
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 29, 16. 7., s. 4
Annotation: Článek.
Article
14
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 32, 6. 8., s. 4
Annotation: Úvaha.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 32, 6. 8., s. 4-5
Annotation: O filmových převodech literárních děl.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 36, 3. 9., s. 4
Annotation: Článek.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 36, 3. 9., s. 4
Annotation: Článek.
Article
19
In: Film a doba. -- ISSN 0015-1068. -- Roč. 3, 1957, č. 1, leden, s. 4-12
Annotation: Autor rozebírá filmovou produkci roku 1956. Mj. se zamýšlí nad tím, co mohou spisovatelé filmové produkci nabídnout. Domnívá se, že musí vznikat...
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 28, 9. 7., s. 5
Annotation: O schvalování filmových scénářů.
Article