By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 1, 1945, č. 182, 11. 12., s. 3
Annotation: Stať se pokouší esteticky vymezit filmovou povídku.
Article
2
Annotation: Publikace přibližuje osobnost a tvorbu kameramana a malíře J. Šofra, též s ukázkami z jeho básnické a malířské tvorby.
Book
3
In: Dolmen [samizdat]. -- Č. 9, r. 1984, s. [60]-[67]
Annotation: Rozhovor V. Chytilové s M. Formanem uskutečněný v rámci reportáže pro belgickou televizi.
Article
4
In: Záběr. -- ISSN 0139-7664. -- Roč. 15, 1982, č. 25/26, 20. 12., s. 1
Annotation: O jeho filmové práci.
Article
5
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 13, 1957, č. 10, 11. 1., s. 3.
Annotation: Článek.
Article
6
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 1. 3. 2011
Annotation: Článek o O. Vavrovi u příležitosti jeho 100. narozenin.
Article
7
online
Webarchiv
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 33, 2018, č. 112, podzim, s. 240-243
Bubínek Revolveru [online]. -- 19. 6. 2018
Annotation: Laudatio za A. Kareninovou a Z. "Hmyzákovi" Novákovi, již byli oceněni Cenou Revolver Revue; připojeny jsou fot.
Article
8
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+136, 2020, č. 1, s. 28-32
Annotation: Rozhovor se spisovatelem P. Jarošem o jeho filmové a literární tvorbě a každodenním životě; datováno: studený november 2019.
Article
9
by Kallista, Jaromír, 1939-, Bilík, Petr, 1974-, Černík, Jan
Published Praha : Olomouc : Akademie múzických umění v Praze v Nakladatelství AMU ; Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 2019.
Annotation: Kniha rozhovorů s filmovým producentem a pedagogem Jaromírem Kallistou zachycuje jeho filmařské zkušenosti; s Výběrovými bibliografickými daty...
Book
10
by Taussig, Pavel, 1949-
Published Rychnov nad Kněžnou : Filmový klub (též FK Dobruška) : Okresní knihovna : Okresní kulturní středisko : Okresní archív : Městský národní výbor : Socialistická akademie, 1985.
Annotation: S filmografií J. W.
Book
11
In: Film a doba. -- ISSN 0015-1068. -- Roč. 28, 1982, č. 9, září, s. 506-508
Annotation: O filmové práci J. B.; závěrem zpráva o jeho úmrtí 2. 6.
Article
12
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 11, 2015, č. 13, 24. 6., s. 7
Annotation: Stať se věnuje dokumentárním prvkům a prvkům montáže v próze J. Weila, pro něž nacházel inspiraci ve sovětské filmové tvorbě.
Article
13
In: Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny. -- ISSN 1802-8918. -- R. 2017, č. 22, s. [22]-41
Annotation: Studie o filmu "Anémic Cinéma" M. Duchampa mj. s odkazem na teoretická východiska z oblasti filmu v knize K. Teigeho "Film".
Article
14
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1987, č. [3], březen, s. [110]-[111]
Annotation: Zpráva o rozhovoru Miloše Formana uveřejněném v ruském časopise "Literaturnaja gazeta".
Article
15
In: Záběr. -- ISSN 0139-7664. -- Roč. 15, 1982, č. 23, 25. 11., s. 1, 3
Annotation: O jeho filmové práci.
Article
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 6, 18. 3., s. 8
Annotation: Esej o životě a filmové tvorbě K. Vachka šedesátých let.
Article
17
In: Létající ryba. -- R. 1990, č. 1, s. 28-30
Annotation: Rozhovor o filmové tvorbě, zmíněn B. Hrabal, s dokumentárními fotografiemi J. Menzla , s datací Praha 1985.
Article
18
by Kučera, Jan, 1908-1977
Published Praha : Nakladatelství Akademie múzických umění, 2016.
Annotation: Monografie představuje text jednoho z českých předních filmových teoretiků, dlouholetého pedagoga FAMU, přičemž se soustředí na oblast střihové...
Book
19
by Kliment, Petr, 1953-, Souček, Daniel, Klimeš, Ivan, 1957-, Cápal, Pavel
Published Praha : Národní technické muzeum, 2016.
Annotation: Monografie se věnuje období počátků filmu na konci 19. a v první třetině 20. století a přibližuje dobovou filmovou techniku i tvorbu; pozornost...
Book
20
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 39, 2017, č. 9, listopad, s. 27
Annotation: Článek popisuje inscenaci opery "Prodaná nevěsta" v přírodním amfiteátru v parku Šárka v Praze roku 1913. Zde byla poprvé v historii opera nafilmována.
Article