By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 2, 1946, č. 76, 30. 3., s. 4.
Annotation: Článek o filmových adaptacích literárních děl (zahraničních).
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 38, 1958, č. 253, 12. 9., s. 1
Annotation: Informační glosa.
Article
3
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 9, 1953, č. 285, 29. 11., s. 5
Annotation: Článek doporučující sovětskou praxi zfilmování významných divadelních inscenací.
Article
4
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 17, 1988, č. 3, březen, s. 99-102
Annotation: Esej o adaptacích literárních děl, s uvedením velkého množství původních titulů.
Article
5
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. [63], 1947, č. 58, 9. 3., s. 6
Annotation: Glosa.
Article
6
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 67, 1951, č. 47, 25. 2., s. 13
Annotation: Článek o filmové adaptaci románu Antonína Zápotockého "Vstanou noví bojovníci".
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 37, 1957, č. 356, 24. 12., s. 4
Annotation: Próza.
Article
8
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 25, 2014, č. 254, 30. 10., příl. Magazín Dnes, č. 44, s. 28-33
Annotation: Rozhovor o filmové adaptaci románu M. Viewegha a smrti blízkých. Připojeny bio-bibliografické poznámky "Alice Nellis" a "Michal Viewegh" a glosu...
Article
9
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 13, 1957, č. 98, 25. 4., s. 3.
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Instinkt. -- ISSN 1213-774X. -- Roč. 11, 2012, č. 46, 15. 11., s. 72
Annotation: Sloupek o chystaném zfilmování knihy K. Tučkové.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 32, 6. 8., s. 4-5
Annotation: O filmových převodech literárních děl.
Article
12
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 61, 2013, č. 2, duben, s. 255-264
Annotation: Článek ve zkratce shrnuje dosavadní postupy spojené s myšlením o adaptaci, popisuje současnou situaci této oblasti a zamýšlí se nad jejím dalším...
Article
13
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 21, 1969, č. 6, červen, s. 194-195
Annotation: Rozhovor o filmových adaptacích literárních děl.
Article
14
In: Záběr. -- ISSN 0139-7664. -- Roč. 5, 1972, č. 83, 31. 8., s. 5
Annotation: Článek o zkušenostech sovětského režiséra; s citáty.
Article
15
In: Večerník Práva lidu. -- Roč. 22, 1934, č. 101, 2. 5., s. 2
Annotation: O chystaném zfilmování: Čech Svatopluk Výletů pana Broučka.
Article
16
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 51, 2019, č. 48, 26. 11., s. 14
Annotation: Recenze na film "Poslední aristokratka".
Article
17
In: Potemník ničivý [samizdat]. -- Roč. 4, 1982, č. 1, jaro, s. 10-11
Annotation: Komentář ke článku o filmu "Nepřítel lidu" (Potemník ničivý č. 3/4 1981).
Article
18
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 61, 2013, č. 2, duben, s. 153-155
Annotation: Úvodník hostujícího editora k číslu věnovanému adaptaci.
Article
19
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 22, 2012, č. 45, s. 286-290
Annotation: Recenze tematického čísla 1/2010 časopisu Iluminace, zaměřeného na filmovou adaptaci (hostujícím editorem P. Bubeníček).
Article
20
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 5, 1994, č. 45, 23. 2., s. 11
Annotation: Poznámka k recenzi M. S., Milostné andělské ohlédnutí za federálním filmem, věnované filmu Anděl milosrdenství, natočenému režisérem Miloslavem...
Article