By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 1, 1951, č. 50, 16. 12., s. 17
Annotation: Poznámky scenáristů k dokončenému filmu Milujeme.
Article
2
In: Betty. -- ISSN 1210-0501. -- Roč. 7, 1996, č. 5, květen, s. 45
Annotation: Esej o nedostatku dobrých scénářů.
Article
3
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 3, 1953, č. 18, 30. 4., s. 12
Annotation: Článek o práci na scénáři k filmu. Doplněno fotografiemi.
Article
4
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 24, 2013, č. 12, 21. 3., s. 20-25
Annotation: Rozhovor o psaní scénářů a režírování.
Article
5
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 11, 1983
Annotation: Třicet tři krátkých črt, scénářů pro natáčení, bez dialogů. Popisy pro kameru.
Article
6
online
In: Možnost [samizdat]. -- Č. [30], zima 1984/1985, s. [10]-[13]
Annotation: Dopis reagující na kritiku "Pokusu o scénář" (otištěno v tomto čísle). Štogr vysvětluje, že nechtěl psát reportáž, ale chtěl vykreslit...
Article
7
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 27, 2017, č. 237, 12. 10., příl. Café, s. 2
Café. -- 15. 10. 2017
Annotation: Rozhovor.
Article
8
In: Film a doba. -- ISSN 0015-1068. -- Roč. 3, 1957, č. 2, únor, s. 87-92; č. 3, březen, s. 159-163
Annotation: Autor se věnuje otázce, do jaké míry je režisér autorem svého filmu a do jaké míry je film určen literárním scénářem. Zavádí pojem "režijní...
Article
9
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 28, 2013, č. 90, březen, s. 97-99
Annotation: Odpovědi V. Hakla v dotazníku týkajícím se scenáristiky (s. 97-99). Na s. 99-110 je otištěn úryvek ze scénáře Neviditelný lovec, na s. 96...
Article
10
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 28, 2013, č. 91, léto, s. 137-146
Annotation: Odpovědi na otázky týkající se scenáristiky (s. 139-142) a ukázka ze scénáře Dina (s. 143-146). Doplněno autorčinou fotografií a biografickou...
Article
11
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 27, 2012, č. 89, prosinec, s. 88-108
Annotation: Odpovědi B. Dodovy v dotazníku týkajícím se scenáristiky (s. 89-93). Na s. 93-108 jsou otištěny ukázky z tvorby, na s. 88 její fotografie a na...
Article
12
In: Lidové noviny. -- Roč. 43, 1935, č. 569, 14. 11., s. 7
Annotation: Soutěž na filmové libreto vypsalo Filmové studium v Praze.
Article
13
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 97, 24. 4., s. 5
Annotation: K soutěži vypsané na filmové libreto, filmovou veselohru.
Article
14
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 24, 2014, č. 165, 17. 7., příl. Salon, č. 879, s. 3
Salon. -- 23. 7. 2014
Annotation: Rozhovor zejm. o psaní scénáře k filmu Rozkoš.
Article
15
by Novotný, David Jan, 1947-
Published Praha : Filmová a televizní fakulta AMU, katedra scenáristiky a dramaturgie, 1995.
Annotation: Skripta.
Book
16
In: Film a doba. -- ISSN 0015-1068. -- Roč. 3, 1957, č. 2, únor, s. 78-80
Annotation: Úvaha nad otázkou, za jakých podmínek lze o filmovém scénáři uvažovat jako o samostatném literárním žánru a kdy je pouze východiskem pro...
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 29, 16. 7., s. 4
Annotation: Článek.
Article
18
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 32, 6. 8., s. 4
Annotation: Úvaha.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 36, 3. 9., s. 4
Annotation: Článek.
Article