By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Kratochvíl, Zdeněk, 1952-
Published Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2020.
Annotation: Monografie revidující různé koncepty dějin filosofie a přinášející alternativy vžitého konstruktu dějin; s literaturou (s. 434-439) a výběrovým...
Book
2
In: Vibrace [samizdat]. -- Č. 2, 1985, prosinec, s. [1-5]
Annotation: Úvaha na téma postoj člověka vůči násilí a moci.
Article
3
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [5], 1985, č. 3, s. 11-28
Annotation: Studie zabývající otázkou filozofického významu dějin filozofie, která se týká smyslu práce historika filozofie; podle Ricœura je nutné rozvíjet...
Article
4
In: Vibrace [samizdat]. -- Č. 3, 1986, duben, s. 1-6
Annotation: Úvaha na téma pomíjivost štěstí, strukturace lidského bytí.
Article
5
by Hadot, Pierre, 1922-2010
Published Praha : Vyšehrad, 2017.
Annotation: Monografie rozvíjí a shrnuje témata, kterým se autor věnoval už ve svých dřívějších dílech; jejím cílem je popsat v obecných rysech historický...
Book
6
by Bondy, Egon, 1930-2007
Published Praha : Sdružení na podporu vydávání časopisů, 1994.
Annotation: S rejstříkem.
Book
7
by Sokol, Jan, 1936-2021
Published Praha : Oikoymenh, 1996.
Annotation: S úvodem (s. 9-16) a s kapitolami: Jazyk a čas; Zakladatelé; Dějiny a eschatologie; Astronomové a hodináři; Čas a vědomí; Čas ve vědách; Rytmus...
Book
8
In: Protější chodník [samizdat]. -- Č. 4, prosinec 1988, s. [21-27]
Annotation: Pokračování filozofických přednášek, proslovených americkým studentům v zimním semestru 1945-1946, týkající se ontologie a obecné nauky...
Article
9
In: Kritický měsíčník. -- Roč. 3, 1940, č. 1, 7. 2., s. 29-32
Annotation: Rozdíl mezi negací filosofickou a básnickou. Negativní postavy v poesii. Negace.
Article
10
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 5, 1980, č. 10, červen, s. 898-901
Annotation: Článek shrnující základní proudy současné polské filozofie, zmiňuje nejdůležitější jména a krátce u každého směru popisuje jeho základní...
Article
11
by Bondy, Egon, 1930-2007
Published Praha : DharmaGaia, 1993.
Annotation: Svazek obsahuje filosofický esej Juliiny otázky (aneb Esej o posledních věcech člověka) z r. 1970 a Doslov ke třem povídkám z r. 1988 (knižně...
Book
12
online
Webarchiv
In: Možnost [samizdat]. -- [Č. 43], zima 1986/1987, s. [11]-[15]
Annotation: Dopis, v němž Štogr přemýšlí o definici světa. Nesouhlasí s pojetím, podle něhož je svět fungující systém, protože podle něj je tato...
Article
13
by Fajkus, Břetislav, 1933-2021
Published Praha : Academia, 2005.
Annotation: Úvod do filozofie vědy, s autorovou předmluvou Úvodem (s. 9-14) a s oddíly: Filosofie, věda a společnost (s. 15-57); Vývoj filosofie a metodologie...
Book
14
by Beran, Ondřej, 1979-
Published Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2015.
Annotation: Monografie představuje problematiku barev z perspektivy filosofie „obratu k jazyku“ a ukazuje, jak k otázkám, které mohou v souvislosti s barvami...
Book
15
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 29, 2007, č. 6, [červen], s. 7
Annotation: Úvaha o objektivnosti vědeckého poznání - odpověď na anketní otázku Co soudíte o "poučení z dějin"?; přetištěno z DaS č. 6/1967, s. 10-11....
Article
17
In: Věda a život. -- Roč. 5, 1939, s. 249-252
Annotation: O úkolech filosofie novověku či dnes v nelehké době.
Article
18
In: Věda a život. -- Roč. 13, 1947, s. 474-477
Annotation: "Jde o velmi starou filosofickou otázku, o níž posud panují názory si odporující. ".
Article
19
In: Věda a život. -- Roč. 14, 1948, s. 217-220
Annotation: "Bytostní" kapitola filosofie.
Article
20
In: Obrození. -- Roč. 1, 1912, s. 87-89
Annotation: "Pragmatismus jest nyní všestranně podrobován kritice. ".
Article