By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"filozofie literatury" » "filozofie literatura"
1
In: Básnický almanach. -- ISSN 0522-4616. -- Roč. [5], 1957, s. 7
Annotation: Úvodní glosy, kterými se autor pokouší vystihnout své chápání poezie.
Article
2
by Benjamin, Walter, 1892-1940
Published Praha : Malvern, 2016.
Annotation: Monografie představuje Benjaminův nejrozsáhlejší souvislý text, v němž podává unikátní výklad barokní jevištní i výtvarné alegorie -...
Book
4
5
by Ševčík, Miloš, 1973-
Published Červený Kostelec : Plzeň : Pavel Mervart ; Západočeská univerzita v Plzni, 2014.
Obsah knihy
Annotation: Monografie vycházející z časopisecky publikovaných studií shrnuje témata Patočkovy filozofie umění jako jsou umělecká vzdělanost, pojetí...
Book
6
online
DOI
In: Bohemica litteraria. -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 23, 2020, č. 2, 1. 12., s. 142-146
Annotation: Článek o Patočkově pojetí filosofie umění a estetiky.
Article
7
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 10, 9. 12., s. [35]-[37]
Annotation: Úvaha.
Article
8
by Maritain, Raissa, 1883-1960, Maritain, Jacques, 1882-1973
Published Praha : Triáda, 2017.
Annotation: Soubor esejů o smyslu v poezii, vztahu poezie a mystiky, vztahu umění a poezie a o básnické zkušenosti; s uvedeným doslovem, Bibliografickou poznámkou...
Book
9
In: Kritické projevy 14. Dodatky z let 1898-1937. -- S. 643-682
Annotation: Poznámky vydavatelů; s komentářem svazku (přední záložka volné obálky); s poznámkami k souboru statí (s. 683-825); s Jmenným rejstříkem...
Book Chapter
10
In: Literka. -- Roč. 14, 2020, č. 11, 19. 11., s. [1]
Annotation: Recenze na monografii M. Charváta "Zázračné křížení: Karel Teige a Vítězslav Nezval".
Article
11
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 16, 2019, č. 32, s. [215]-227
Annotation: Studie o teorii estetického prožitku/zkušenosti R. Ingardena. Autor se zaměřuje především na zahajovací fázi procesu "nástupu estetického postoje".
Article
12
online
DOI
In: Bohemica litteraria. -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 23, 2020, č. 2, 1. 12., s. 51-68
Annotation: Studie pojednávající o textech J. Patočky, ve kterých se věnuje mj. české literatuře, konkrétně dílům I. Vyskočila.
Article
13
online
DOI
In: Bohemica litteraria. -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 23, 2020, č. 2, 1. 12., s. 135-141
Annotation: Článek o Patočkově pojetí filozofie literatury.
Article
14
Annotation: Kolektivní monografie se zabývá Deleuzovými texty o literatuře jako hlavním činitelem filosofické konstrukce nového obrazu myšlení; se Seznamem...
Book
15
by Charvát, Martin, 1989-
Published Praha : NAMU, 2020.
Annotation: Monografie představuje přístup K. Teigeho k médiím a jejich vztahu ke člověku, společnosti a soudobým uměleckým směrům a analyzuje pojetí...
Book
16
digitalizovaný dokument
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 69, 2021, č. 1, květen, s. 108-112
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorce recenze připojena na s. 148.
Article