By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 130, 5. 6., příl. Magazín MF Dnes, roč. 5, č. 23, s. 35-36
Annotation: Rozhovor.
Article
2
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 27, 2016, č. 17, 19.-25. 4., s. 13
Annotation: Rozhovor.
Article
3
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 24, 2014, č. 142, 19. 6., příl. Salon, č. 875, s. 3
Salon. -- 25. 6. 2014
Annotation: Rozhovor.
Article
4
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 23, 2013, č. 213, 12. 9., příl. Salon, č. 838, s. 5
Salon. -- 18. 9. 2013
Annotation: Rozhovor u příležitosti vydání jeho knihy.
Article
5
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- Roč. 19, 2013, č. [10], 24. 9., s. 40-41
Annotation: Rozhovor.
Article
6
In: Interview. -- ISSN 2336-6060. -- Roč. [2], 2016, č. 4, duben, s. 60-66
Annotation: Rozhovor.
Article
7
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 57, 2013, č. 9, září, s. 59
Annotation: Krátký rozhovor o Šmajsově práci poslední doby.
Article
8
In: Listy. -- ISSN 2336-8535. -- Roč. 2, 1948, č. 2, 14. 1., s. 69-87.
Annotation: J. Chalupecký se ve své stati snaží postihnout kritické postoje českých intelektuálů a filosofů, které směřujípředevším k filosofii existencialismu,...
Article
9
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 28, 2018, č. 57, 8. 3., příl. Salon, č. 1063, s. 4
Salon. -- 22. 3. 2018
Annotation: Zpráva o chystané knize "Všechno nejlepší : tisíc čísel a dvacet let Salonu Práva"; s otiskem úryvku z rozhovoru P. Prouzy s K. Kosíkem (Salon,...
Article
10
11
by Bondy, Egon, 1930-2007
Published Praha : Sdružení na podporu vydávání časopisů, 1996.
Annotation: Přehled dějin; s rejstříkem, s ediční poznámkou M. Machovce (s. 253).
Book
12
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 2, 1946, č. 140, 18. 6., s. 4.
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Germanoslavica. -- ISSN 1210-9029. -- Roč. 8 (13), 2001, č. 2, s. 209-214
Annotation: Medailon.
Article
14
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. 79, 2012, č. 3, červen, s. 3
Annotation: Medailon.
Article
15
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 14, 2007, č. 17, 23. 4., s. 42-46
Annotation: Rozhovor.
Article
16
17
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- Roč. 22, 2016, č. [12], 29. 11., s. 34-37
Annotation: Rozhovor s podtitulem "O dluzích života, kultuře babiček, otevřeném srdci, dávných atavismech, Chartě 77, dnešní politice a pěstování zvědavosti".
Article
18
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 24, 2014, č. 49, 24. 11., s. 11
Annotation: Poznámka o Radimu Paloušovi a rozhlasovém pořadu jemu věnovaném.
Article
19
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 30. 9. 2015
Annotation: Rozhovor, zejm. o Hauserově debutové básnické sbírce.
Article
20
In: Ilegální demokracie [samizdat]. -- Roč. 3, 1991, č. 49, 14. 10., s. 12-[14]
Annotation: Dva parodické texty na téma filozofie doplněné o komiks.
Article