By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...formalismus...
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 7, 1955, č. 3, březen, s. 79-82.
Annotation: Článek se věnuje otázce přítomnosti "formalismu" v knihovnické práci.
Article
2
...formalismus...
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 7, 1955, č. 4, duben, s. 110-113.
Annotation: Dvě reakce na článek D. Vančury o formalismu v knihovnictví otištěný ve Čtenáři 1955, č. 3.
Article
3
...formalismus...
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 1, 2016, č. 2, december, s. 177-179
Annotation: Článek k příležitosti 100. výročí založení vědeckého spolku OPOJAZ.
Article
4
...formalismus...
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1972, č. 18, 3. 5., s. 11
Annotation: Kritický přehled publikací vydaných u nás v roce 1971.
Article
5
...formalismus...
Digitální archiv časopisů
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 17, 1948, č. 46, 17. 11., s. 915-916
Annotation: Literárněvědná stať o škodlivosti formalismu.
Article
6
In: Var. -- ISSN 1801-5565. -- Roč. 1, 1948, č. 11, 1. 10., s. 330-336
Annotation: Literárně-teoretická stať o formalismu.
Article
7
In: Var. -- ISSN 1801-5565. -- Roč. 1, 1948, č. 11, 1. 10., s. 432-438
Annotation: Literárně-teoretická stať o formalismu.
Article
8
...formalismus...
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 11, s. 1366-1368
Annotation: Článek pojednávající o "zápasu mezi formou a obsahem literárního díla", v němž je forma považována za "svrchovanou složku díla". Autor vznáší...
Article
9
...formalismus...
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 4, duben, s. 9-11
Annotation: Příspěvek v anketě měsíčníku Voprosy literatury pořádané v roce 1967 na téma Literatura a jazyk.
Article
10
...formalismus...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 5, 1956, č. 50, 1. 12., s. 7
Annotation: O čtenářském ohlasu diskusních článků v Literárních novinách, zejména o socialistickém realismu a formalismu.
Article
11
by Štoll, Ladislav, 1902-1981
Published Praha : Československý spisovatel, 1972
...formalismus...
Annotation: Monografie s kapitolami Z krize estetiky a ruská formální škola, Výchozí pozice pražské školy a Odosobněním k odlidštění estetiky.
Book
12
...formalismus...
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1970, č. 11, 18. 3., s. 10-11
Annotation: O ruském formalismu dvacátých let; též o reedicích některých prací v poslední době.
Article
13
by Štoll, Ladislav, 1902-1981
Published Praha : Academia, 1966
Annotation: Studie s kapitolami Z krize estetiky a ruská formální škola, Výchozí pozice pražské školy, Odosobněním k odlidštění estetiky.
Book
14
...formalismus...
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 4, 1967, č. 4, listopad, s. 293-304
Annotation: O estetice G. V. Plechanova ve vztahu k ruskému formalismu.
Article
15
...formalismus...
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 4, 1967, č. 2, květen, s. 118-125
Annotation: O estetice G. V. Plechanova ve vztahu k ruskému formalismu.
Article
17
In: Var. -- ISSN 1801-5565. -- Roč. 1, 1948, č. 18/19, 15. 12., s. 577-578
Annotation: Článek vymezující se proti literární kritice pokoušející se propojovat socialistický realismus s formalismem.
Article
18
by Brecht, Bertolt, 1898-1956
Published Praha : Svoboda, 1969.
...formalismus...
Annotation: Výbor s částmi O realismu a pravdě (1932 - 1938), O realismu a formalismu (1934 - 1939), O realistickém způsobu psaní (1935 - 1941) a O realismu...
Book
19
...formalismus...
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 16, 1968, č. 3, červen, s. 266-288
Annotation: Studie o pojetí vztahu literatury k mimoliterární skutečnosti u ruské formalistické školy a u české strukturalistické školy.
Article
20
by Ibrahim, Robert, 1977-, Plecháč, Petr
Published Lüdenscheid : RAM-Verlag, 2011.
...formalismus...
Annotation: Sborník vydaný na památku M. A. Krasnoperove; - s úvodními texty věnovanými poctěné a s oddíly: Russian Verse (s. 1-189); European Verse (s....
Book