By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Evropa a my. -- ISSN 0862-6804. -- Roč. 1, 1990, č. 2, 11. 4., s. 10
Annotation: O akci Týden francouzských básníků a mladých nakladatelů.
Article
2
In: Philologica Pragensia. -- ISSN 0048-3885. -- Roč. 32, 1989, č. 2, s. 65-73
Annotation: O Velké francouzské revoluci jako mezníku pro dějiny kultury a literatury.
Article
3
In: Philologica Pragensia. -- ISSN 0048-3885. -- Roč. 32, 1989, č. 2, s. 88-102
Annotation: O českých současnících francouzské revoluce.
Article
4
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1989, č. 28, 12. 7., s. 4-5
Annotation: Rozhovor týkající se též ohlasů Velké francouzské buržoasní revoluce u nás.
Article
5
In: La vie Tchecoslovaque. -- Roč. 11, 1963, č. 9, září, s. 8-9
Annotation: Článek.
Article
6
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 22, 1966, č. 314, 14. 11., s. 2; č. 315, 15. 11., s. 2
Annotation: Dojmy a reminiscence; týká se též pařížského literárního života.
Article
7
In: České slovo (Mnichov). -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 8, 1962, č. 11, prosinec, s. 5
Annotation: Reportáž o Izraeli; s kapitolou Česká literatura v hebrejštině.
Article
8
In: Politik. -- Roč. 24, 1885, č. 158, 10. 6., s. 1-2
Annotation: Normandovu povídku přeložil z francouzštiny do němčiny Josef Bečvář.
Article
9
In: Národní listy. -- Roč. 62, 1922, č. 105, 16. 4., vzdělávací příloha, s. 9
Article
10
In: Zvon. -- Roč. 22, 1921/1922, č. 17, 12. 1. 1922, s. 240
Annotation: Zpráva o novém francouzském časopisu a o jeho literárních ambicích.
Article
11
In: Národní politika (Mnichov). -- Roč. 19, 1987, č. 6 (214), červen, s. 3-4
Annotation: Přehledová stať; zejména kritika francouzské antologie české poezie 19.-20. století (Paris, Messidor 1987).
Article
12
by Claudel, Paul, 1868-1955
Published Řím : Křesťanská akademie, 1958.
Annotation: Sbírka básní.
Book
13
by Bernanos, Georges, 1888-1948
Published Purley : Rozmluvy, 1988.
Annotation: Román (1. vyd. 1937, 2. vyd. Vyšehrad 1969).
Book
14
15
by Kishon, Ephraim, 1924-2005
Published Zürich : Konfrontace, 1981.
Annotation: Výbor z povídek.
Book
16
In: Papír a celulóza. -- ISSN 0031-1421. -- Roč. 57, 2002, č. 4, 9. 4., s. 122-123
Annotation: Článek o časopisu Le Pragois.
Article
17
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 14, 2003, č. 19, 23. 1., s. C7
Annotation: Recenzní glosa.
Article
18
In: Večerník Praha. -- ISSN 1210-1117. -- Roč. 12, 2002, č. 285, 7. 12., s. 17
Annotation: Zpráva o vydání.
Article
19
In: Večerník Praha. -- ISSN 1210-1117. -- Roč. 12, 2002, č. 294, 18. 12., s. 19
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Labyrint revue. -- ISSN 1210-6887. -- R. 2000, č. 7/8, s. 162-164
Annotation: Článek o komiksu obecně a poznámka o Hugo Prattovi u jeho komiksu, otištěného na s. 162-163.
Article