By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Epstein, Jean, 1897-1953
Published Praha : Herrmann & synové, 1997
...francouzská vědecká a filozofická literatura...
Annotation: Výbor z esejů a statí, vztahujících se převážně k filmu, mj. s texty: Nedokončené paměti (s. 9-59); Současná poezie - nový stav ducha (s.69-76,...
Book
2
...francouzská vědecká a filozofická literatura...
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 4, 1967, č. 3, srpen, s. 284-288
Annotation: Přehled článků.
Article
3
...francouzská vědecká a filozofická literatura...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 16, 1967, č. 3, 21. 1., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
4
...francouzská vědecká a filozofická literatura...
In: Dějiny - teorie - kritika. -- ISSN 1214-7249. -- Roč. 1, 2004, č. 2, prosinec, s. 253-266
Annotation: Esej mapující metodologické pohyby a polemiky na francouzské historiografické scéně.
Article
5
...francouzská vědecká a filozofická literatura...
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 4, 1967, č. 3, srpen, s. 241-254
Annotation: Rozbor.
Article
6
...francouzská vědecká a filozofická literatura...
In: Impuls. -- ISSN 0862-5107. -- Roč. 2, 1967, č. 8, 2. 10., s. 565-570
Annotation: Kapitola ze studie Nulový stupeň rukopisu; s medailonem o autorovi.
Article
7
...francouzská vědecká a filozofická literatura...
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 28, 1967, č. 2, květen, s. 223-224
Annotation: O bohemikách v časopise Revue des Études Slaves.
Article
8
...francouzská vědecká a filozofická literatura...
In: Impuls. -- ISSN 0862-5107. -- Roč. 2, 1967, č. 5, 25. 5., s. 384
Annotation: Recenze sborníku.
Article
9
...francouzská vědecká a filozofická literatura...
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 51, 2003, č. 3, červen, s. 302-327; č. 4, srpen, s. 470-495
Annotation: Studie.
Article
10
...francouzská vědecká a filozofická literatura...
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 3, 1968, č. 3, s. 69-72
Annotation: Úvaha o úpadku naší romanistiky v padesátých letech; též o opomíjených proudech a osobnostech francouzské literatury a literární vědy a o...
Article
11
...francouzská vědecká a filozofická literatura...
In: Televizní tvorba. -- ISSN 0139-9691. -- R. 1974, č. 4, s. 121-126
Annotation: Recenze sborníku o divadelních hrách v televizi.
Article
12
...francouzská vědecká a filozofická literatura...
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 14, 1966, č. 4, červenec, s. 355-356
Annotation: Recenze.
Article
13
...francouzská vědecká a filozofická literatura...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 207, 3. 9., příl. Orientace, s. 6
Annotation: Recenze.
Article
14
...francouzská vědecká a filozofická literatura...
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. [2], 2006, č. 23, 7. 6., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
15
...francouzská vědecká a filozofická literatura...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 13, 2002, č. 24, 10. 6., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
16
...francouzská vědecká a filozofická literatura...
In: Marginalia Historica. -- ISSN 1804-5367. -- Roč. 2, 2011, č. 2, s. 115-117
Annotation: Recenze.
Article
17
...francouzská vědecká a filozofická literatura...
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 105, 2007, č. 1, s. 197-198
Annotation: Recenze.
Article
18
...francouzská vědecká a filozofická literatura...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 21, 2008, č. 22, 26. 1., příl. Orientace, s. 5
Annotation: Recenze v rubrice Česky nevyšlo.
Article
19
...francouzská vědecká a filozofická literatura...
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 7, 2011, č. 18, 31. 8., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
20
...francouzská vědecká a filozofická literatura...
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1973, č. 14, 4. 4., příl. Literatura-umění-kritika, č. 4, s. 14
Annotation: Kurzíva o přednáškách v sekci srovnávací literatury filozofické fakulty univerzity v Nizze na téma Romanopisci a válka roku 1914; zejména o...
Article