By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Týnecké listy. -- Roč. 30, 2020, č. 8, srpen, s. 30
Annotation: Recenze na bibliografii erotických bibliofílií a grafických tisků.
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 30, 2017, č. 44, 21. 2., s. 9
Annotation: Recenze francouzsko-české publikace.
Article
3
In: Bibliotheca Strahoviensis. -- ISSN 1213-6514. -- Sv. 12, 2017, s. 223-240
Annotation: Odborná stať o sérii kalendářových mědirytin z dílny J. J. Balzera nacházející se ve sbírkách Strahovské knihovny; s jejich katalogem a reprodukcemi.
Article
5
by Dlábková, Markéta, 1978-
Published Praha : Národní galerie, 2018.
Annotation: Monografie se zabývá obrazovými strategiemi a stereotypy v prezentaci jednotlivých typů dějinných politických událostí a sleduje, jak se tyto...
Book
6
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 26, 2016, č. 289, 12. 12., s. 9
Annotation: Článek o nové výstavě v pražské Galerii Moderna nazvané "Zahrada umění" věnované malbám J. Trnky. Výstava potrvá do 15. 1. 2017.
Article
7
by Heilandová, Lucie, 1980-
Published Brno : Moravská zemská knihovna v Brně, 2015.
Annotation: Monografie představuje sbírku výtvarného umění (především grafiky) Rajhradského kláštera a věnuje se i sběratelství a uměleckému mecenátu...
Book
8
In: Bibliotheca Strahoviensis. -- ISSN 1213-6514. -- Sv. 12, 2017, s. 189-221
Annotation: Studie pojednává o rytinách J. J. Balzera ze sbírek Strahovské knihovny pořízených podle obrazů malíře N. Grunda umístěných ve Strahovské...
Article
9
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 55, 1988, s. 2
Annotation: Zpráva podává informaci o nových přírůstcích v edici Česká expedice - rozepisována je zde jednak básnická sbírka "Anežka Česká" od J....
Article
10
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 54, 2010, č. 186, 23. 9., s. 13
iHNed.cz [online]. -- 23. 9. 2010
Annotation: Referát o výstavě.
Article
11
12
by Lukas, Jiří, 1951-, Přikrylová, Miroslava, 1954-
Published Praha : Muzeum hlavního města Prahy, 2017.
Annotation: Katalog pražských vedut (mědirytů a leptů) 18. století opřený převážně o muzejní fondy představuje pohledy na město a jeho části (Karlův...
Book
13
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 60, 1988, s. 2
Annotation: Zpráva o nových přírůstcích v edici Česká expedice; opsány byly recentně rukopisy Z. Kalisty "Vzpomínání na Jana Zahradníčka" a "Svědectví...
Article