By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"groteskno" » "groteskni", "groteska", "grotesky"
1
Published [Místo vydaní není známé] : [nakladatel není známý] [samizdat], [1980?].
Annotation: Antologie tvorby autorů hlásících se k poetice grotesky; se soupisem výtvarných příloh (s. 6), průvodním "Manifestem české grotesky" (s. 7-11)...
Book
2
In: Divadlo. -- Roč. 15, 1964, č. 9, listopad, s. 36-40
Annotation: Stať.
Article
3
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [12], 1965, duben/květen/červen, s. 10-12
Annotation: Fiktivní autorozhovor o stejnojmenné vědecko-fantastické próze, jejímž hrdinou je pražský fyzik profesor Krajan (Praha : Československý spisovatel,...
Article
4
In: Proměny humoru : Tematická exposice Surrealistické skupiny v Československu [samizdat]. -- S. 15
Annotation: Úvaha o grotesknu a travestii jakožto aspektech magického myšlení.
Book Chapter
5
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 24, 1976, č. 3, s. 239-249
Annotation: O posvátnosti a světskosti a o funkci smíchového principu miraculí.
Article
6
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 5. 8. 2005
Annotation: Rozhovor se spisovatelem P. Linhartem o chystaném souboru povídek "Spící Hrůza"; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
7
8
In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica, sv. 2/2008. Germanistica Pragensia. -- ISSN 0323-0716. -- Sv. 20, 2011, č. 2, s. 113-123
Annotation: Studie zabývající se groteskním ztvárněním Boha v německy psané literatuře českých zemí v první čtvrtině 20. století.
Article
9
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 24, 2008, č. 8, 10. 10., s. 57-58
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Československý loutkář. -- ISSN 0323-1178. -- Roč. 18, 1968, č. 11, listopad, s. 231-235
Annotation: Úryvek ze studie; mj. s rozborem hry Milana Pavlíka Paní Bída.
Article
11
In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica, sv. 2-4. Slavica Pragensia, sv. 14. -- ISSN 0323-0813. -- R. 1972, s. 217-225
Annotation: Studie o typech žánrových, zejména o reportáži, budovatelském románu, románové kronice, memoárech, groteskní hyperbole aj.
Article
12
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 32, 2021, č. 96, 26. 4., s. 9
iDnes.cz [online]. -- 28. 4. 2021
Annotation: Recenze.
Article
13
online
In: Bohemica litteraria. -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 18, 2015, č. 1, s. 100-112
Annotation: Studie se věnuje grotesknosti jako estetické kategorii projevů, které jsou významné pro beletristická díla M. Urbana, a to zejména u jeho novely...
Article
14
15
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 73, 27. 3., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 13, s. 2
Annotation: O bizarnosti a grotesce v díle (a životě) K. M. Čapka Choda.
Article
16
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1988, č. [1], leden, s. 77-82
Annotation: Esej o vypravěčských typech v románech Milana Kundery.
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 9, 2. 5., s. 20
Annotation: Recenze na druhý díl spisů L. Grosmana, obsahující jeho povídky.
Article
18
19
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 7, červenec, s. 168
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Text a divadlo. -- ISBN 978-80-200-3108-2. -- S. 117-131
Annotation: Studie zvažuje možnosti verše v novějším českém dramatu a analyzuje vývojové tendence českého veršovaného dramatu na materiálu více než...
Book Chapter