By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 6, 1950, č. 31, 5. 2., s. 7
Annotation: Hádanky.
Article
2
In: Malý čtenář. -- Roč. 11, 1891/1892, č. 3, s. 34-35
Annotation: Císař Josef.
Article
3
In: Sborník filologický. -- Roč. 9, 1931, s. 160-204
Annotation: Pohádky velmi kratochvilné o rozličných věcech, pro ukrácení chvíle a obveselení lidské z mnohých kněh sebrané a nyní opět v nově vytištěné....
Article
4
In: Beseda učitelská. -- Roč. 10, 1878, č. 10, 7. 3., příl. Metodická příloha, č. 5, s. 17-18
Annotation: V textu m. j. říkanky, hádanka a hra o kočce a myši.
Article
5
In: Lidové noviny. -- Roč. 45, 1937, č. 282, 7. 6., s. 6
Annotation: Literární hádanka. Text otištěný 24. 5. v L. N. pocházel od: Uhl Alois; současně je uveden nový text.
Article
6
In: Beseda učitelská. -- Roč. 11, 1879, č. 22, příl. Metodická příloha, č. 10, s. 38-39
Annotation: V textu též říkanky o obilí, hádanka a dětská hra.
Article
7
In: Boleslavan. -- Roč. 1, 1860/1861, č. 8, 15. 12. 1860, s. 74
Annotation: Prostonárodní hádanky sebral: Knopas Jan.
Article
8
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 7, 3. 10., s. 48-49
Annotation: Článek o slovních hádankách K. Šiktance.
Article
9
In: Lidové noviny. -- Roč. 45, 1937, č. 171, 5. 4., s. 6
Annotation: Rozluštění hádanky z 22. 3.; chvála české řeči pocházela od: Kollár Jan, Rozluštění nové hádanky bude uveřejněno v L. N. 19. 4.
Article
10
In: Lidové noviny. -- Roč. 44, 1936, č. 8, 6. 1., s. 5
Annotation: Hádanka pro čtenáře. S odkazem na dopis: Bezruč Petr.
Article
12
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 26, 2016, č. 45, 31. 10., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Ladění. -- ISSN 1211-3484. -- Roč. 6, 2001, č. 4, s. 2-6
Annotation: Rozbor.
Article
14
In: Ladění. -- ISSN 1211-3484. -- Roč. 6, 2001, č. 2, s. 24-25
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Pražské noviny. -- R. 1851, č. 303, 24. 12., s. 2-3
Annotation: Rozum Jan Václav. Druhé rozmnožené vydání. Praha 1852.
Article
16
In: Boleslavan. -- Roč. 1, 1860/1861, č. 6, 28. 11. 1860, s. 56
Annotation: Prostonárodní hádanky sebral: Konopas Jan. 1. V koutě je tma,...; 2. Visí, visí, visatý,...
Article
17
online
In: Čítárny [online]. -- 4. 10. 2017
Annotation: Anotace; připojena ukázka.
Article
18
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 9, září, s. 140
Annotation: Autor polemizuje s článkem M. Blahynky "Teoretikům do památníku" (in: Plamen 1960, č. 9, s. 139).
Article
19
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 98, 1975, č. 3, s. 129-158
Annotation: O antických předlohách některých českých a slovenských literárních i lidových hádanek.
Article
20
In: Lidové noviny. -- Roč. 45, 1937, č. 134, 15. 3., s. 6
Annotation: Úryvek, otištěný jako literární hádanka v L. N. 1. 3. pocházel od: Neruda Jan a týkal se: Světlá Karolina. Též nová literární hádanka.
Article